„Zajedno više možemo“

„Zajedno      više     možemo“

"Zajedno više možemo“, preventivni je program Policijske uprave splitsko-dalmatinske i lokalnih samouprava, usmjeren na prevenciju zlouporabe alkohola, droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, međuvršnjačkog nasilja i drugih oblika asocijalnih ponašanja. Program je prvenstveno namijenjen

učenicima četvrtih, petih i šestih razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima. Dio ovog programa je i "Sajam mogućnosti" koji se održava u četvrtak, 26. listopada s početkom u 10,30 sati u Klisu, Megdan, na središnjem trgu, te u subotu, 28. listopada s početkom u 10 sati, u Splitu, na Obali hrvatskog narodnog preporoda (Riva).

Tom će se prilikom učenicima i ostalim posjetiteljima predstaviti različite sportske, kulturno-umjetničke i druge udruge, koje će ih upoznati sa svojim sadržajima kako bi za sebe mogli odabrati aktivnost kojom bi se bavili u slobodno vrijeme. Na sajmu će se osim policije, prezentirati i ostale žurne službe - vatrogasci, hitna pomoć i Hrvatska gorska služba spašavanja. 

Komentari