Zapošljavanje 50 žena koje će skrbiti o 200 starijih osoba

Zapošljavanje 50 žena koje će skrbiti o 200 starijih osoba

Grad Split počinje projekt „Zaželi sretniju starost“ zajedno s Centrom za socijalnu skrb Split, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Split i Katoličkom udrugom Lovret za pomoć starijim i nemoćnim osobama.

Ukupna vrijednost projekta je 8.306.340 kuna i financira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 200 krajnjih korisnika što će se osigurati zapošljavanjem 50 teže zapošljivih žena koje će im pružati potporu i podršku u kućanstvu (1 žena na 4 korisnika) čime se direktno doprinosi procesu deinstitucionalizacije usluga u zajednici.

Projekt je namijenjen starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju kojima je potrebna potpora i podrška u svakodnevnom životu, a žive na području grada Splita. Uvjet da predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora. Osobe u nepovoljnom položaju su između ostalog osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, kronični bolesnici i slično neovisno o starosnoj dobi.

Potpora i podrška uključuje pomoć u nabavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri održavanju osobne higijene, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.), pružanje podrške kroz razgovore i druženje, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima itd. Bitno je napomenuti da se ovdje radi o aktivnostima potpore i podrške osobama u njihovim kućanstvima, a ne o provedbi zdravstvene njege koja bi zahtijevala neka posebna znanja, osposobljenost za provedbu iste ili sl. te naglašavamo da neće biti moguće uključiti korisnike kojima je potrebna posebna i specijalizirana njega.

ŽENE – Javni natječaj za zapošljavanje 50 žena objavljen je na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Splita i otvoren je od 26.6.2018. do 3.7.2018. Predviđeno trajanje radnog odnosa je 24 mjeseca uz probni rok od 2 mjeseca. Početak rada predviđen je u rujnu / listopadu 2018. Uvjet je da osobe budu na evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s posebnim naglaskom na teže zapošljive žene. Dodatna vrijednost ovog projekta što će se ženama omogućiti pohađanje osposobljavanja/obrazovanja s upisom u e-knjižicu u skladu s njihovim potrebama i interesima (do maksimalno 7.000,00 kn po osobi) čime će se povećati njihova buduća zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

STARIJE OSOBE I/ILI OSOBE U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU - Sve potencijalne korisnike / članove njihovih obitelji molimo da popune priloženi obrazac, te time iskažu interes za sudjelovanje u projektu, te nam ga dostave najkasnije do 17.7.2018. na e-mail: zazeli@split.hr, poštom ili osobno na adresu: Grad Split, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split (EU PROJEKT- „ZAŽELI SRETNIJU STAROST“- KORISNICI).

Ovim putem pozivamo sve potencijalne korisnike/članove obitelji i sve one koji imaju saznanja da je nekome potreban ovakav vid pomoći i podrške u kućanstvu, da iskažu svoj interes za uključivanje u projekt ''Zaželi sretniju starost''. Za više informacija slobodno nam se obratite na e-mail zazeli@split.hr ili na telefon 310-096.

Unaprijed Vam zahvaljujemo na praćenju svih projektnih aktivnosti!

 

Komentari