Zašto napadaju vozače "Prometa"?

Zašto napadaju vozače "Prometa"?

Zašto putnici misle da javni gradski prijevoz mogu koristiti besplatno, a onda čak i pretući vozača koji ih upozori da moraju imati kartu? Primjer je iz Splita, u kojem "Prometovi" vozači i kontrolori nerijetko bivaju napadnuti zbog naplate karata. Sindikalisti traže da se napad na vozača kazni kao napad na službenu osobu. Bilježi Ivona Jakić:

Komentari