Hrvatski radio

Radio Split

150 godina školstva u Gornjim Poljicima

23.11.2022.

09:10

Autor: Mladen Vuković

OŠ Gornja Poljica Srijane

OŠ Gornja Poljica Srijane

Foto: OŠ Srijane / OŠ Srijane

Osnovna škola Gornja Poljica Srijane sljedećeg petka, 25. studenoga 2022., proslavit će 150 godina postojanja organiziranog školstva na području Gornjih Poljica. Tom prigodom planira se upriličiti izložba, predavanje i drugi popratni programi – kaže u razgovoru s Mladenom Vukovićem ravnatelj škole Stipe Božinović Mađor, čiju školu u sedam odjeljenja danas pohađa četrdesetak učenika:

Stipe Božinović Madžor

Galerija
OŠ Srijane 1, Foto: OŠ Srijane /OŠ Srijane
OŠ Srijane 2, Foto: OŠ Srijane/OŠ SrijaneOŠ Srijane 3, Foto: OŠ Srijane/OŠ Srijane

Povijest škole

Najstariji zapisi o poljičkoj pismenosti govore da se ona od samih početaka razvijala i njegovala zaslugom popova glagoljaša. Tako u njihovim zapisima, kronikama i ljetopisima nalazimo i podatke o otvaranju prvih pučkih učionica na prostoru Poljica. Prema autentičnim zapisima župnika don. A. Matijace, prva pučka učionica- početna pučka osnovna škola (do 4. razreda), za župu Srijane - Dolac Gornji, osnovana je na Glavici u Srijanima. 1871. godine i bila je prva pučka škola na prostoru Gornjih Poljica. Nakon toga otvara se i druga u Docu Donjem 1873. a pred I. svjetski rat i treća u Trnbusima. Od tog vremena, sve tri škole vodile su borbu za pismenost, opstanak i obnovu poljičkog i hrvatskog nacionalnog bića.

Od 1952. godine otvaraju se i područne četverogodišnje škole u Docu Gornjem, Rošcima i Smajićima koje ukupno pohađa  oko 700 učenika.

Izmjenom mreža škola 1960. škola u Srijanima  postaje centralnom školom kojoj se priključuju područne škole Trnbusi, Nova Sela i Dolac Gornji s ukupno 380-410 učenika. Istovremeno školi u Docu Donjem, koja je samostalna, priključene su područne škole u Rošcima i Smajićima s približno 300 učenika.

Uslijed velike emigracije radnog stanovništva u priobalni pojas krajem 60-tih i 70-tih godina, broj učenika u školama naglo opada, što je razlog da Nova Sela 1985. uđu u sustav škole Šestanovac, a potom se 1982. zatvara PŠ Dolac Gornji, 1984. PŠ Smajići i PŠ Rošca, 1989 PŠ Trnbusi, a 1993. i PŠ Dolac Donji. Tako je 1993. svih 90 učenika iz 6 sela Zamosorja- Gornjih Poljica uključeno u 8 redovitih razrednih odjela škole u Srijanima, koja nakon stvaranja samostalne Republike Hrvatske, od 1992. godine nosi naziv Osnovna škola Gornja Poljica - Srijane.

Upisno područje škole proteže se granicom desne obale rijeke Cetine na sjever te do grebena Mosora na jug. Zapadna granica su općina Dicmo i Trilj, a istočne Blato n/c i Šestanovac. To je prostorno najveći, ali gospodarski najsiromašniji dio omiškog zaleđa s 49 zaseoka u 6 naselja. Zbog svog smještaja s velikim upisnim područjem od oko 140 km2, raspršenosti naselja, prometne izoliranosti i nepovoljnih klimatskih uvjeta, OŠ Gornja Poljica ima status - male planinske škole.

U zadnjih 10-tak godina broj učenika se ustalio na 80-tak polaznika. Razvojem kamenoklesarstva, otvaranjem većeg broja malih obrtničkih radionica na prostoru Gornjih Poljica, zaustavilo se iseljavanje stanovništva, što je dobra pretpostavka za povećanje broja učenika na ovom izoliranom prostoru. Kako je ovo područje karakteristično po svojoj raštrkanosti naselja, slaboj prometnoj povezanosti i mikroklimatskim uvjetima, 90% učenika je obuhvaćeno organiziranim školskim prijevozom- učenika putnika.

Podaci iz života i rada škole tijekom 1991. - 2011. godine

Početkom demokratskih promjena, 18. ožujka 1991. godine, Školski odbor OŠ 25. maj - Srijane, nakon vrlo uspješnog rukovođenja školom profesora Domagoja i Kate Sedlar, raspisuje natječaj za ravnatelja škole i na prijedlog skupštine općine Omiš 20. lipnja 1991. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Hrvatske donosi rješenje o imenovanju prof. Margite Lukas za ravnatelja OŠ 25. maj -  Srijane.

Dana 1. studenog 1991. škola sklapa sporazumni raskid radnog odnosa s ravnateljicom M. Lukas te Školski odbor na mjesto VD ravnatelja predlaže nastavnika Mladena Mikasa kojeg u studenom 1992. godine imenuje ravnateljem Škole, a potom 15. prosinca 1992. godine, Skupština općine Omiš donosi rješenje o promjeni naziva škole u Osnovna škola Gornja Poljica - Srijane. Klasa: 602-01/92-01/01. Urbroj: 2155-01-92-2.

Nastava se održava u jednoj smjeri zbog uštede troškova grijanja i prijevoza učenika, što omogućava i funkcionalnost školskog prostora.

Centralni školski objekt obuhvaća 1100 m2 interijera i oko 4000 m2 eksterijera, a čine ga 8 klasičnih učionica, kabineti za informatiku, knjižnica, zbornica, uredi za administraciju, uredni sanitarni čvorovi, atrij, prilagođena dvorana za TZK, vlastito grijanje na tekuće gorivo, sportski poligon i školski park. Estetsko uređenje i funkcionalnost prostora zadovoljavaju sve potrebne kriterije, a dopunom knjižnog fonda školske knjižnice novim naslovima, nabavkom novijih nastavnih pomagala i većim redovnim financijskim sredstvima škole, u potpunosti bi se zadovoljili svi kriteriji suvremenog nastavnog procesa.

Osim školskog objekta u Srijanima koji je od 2005. do 2009. renoviran i u potpunosti iskorišten, OŠ Gornja Poljica raspolaže s još 5 školskih zgrada koje, zbog dotrajalosti i urušavanja, više nisu u uporabi.

Ranije spomenuto upisno područje škole, prostorno je jedno od najvećih u našoj županiji i zbog svojih demografskih, prometnih, mikroklimatskih i geografskih posebnosti čine jednu nedjeljivu cjelinu.

Unatoč svim teškoćama koje su zadnjih godina pratile školstvo u području Zamosorja, stvaranjem samostalne i suverene Republike Hrvatske OŠ Gornja Poljica nastavlja svoju uspješnu dugogodišnju djelatnost kao jedina odgojno-obrazovna ustanova na vrlo značajnom hrvatskom kulturnom, pravnom i povijesnom području nekadašnje Poljičke Republike.

Od demokratskih promjena 1991. godine do 2013. ovom malom, ali uspješnom školom neprestano je rukovodio ravnatelj Mladen Mikas.

Od ožujka do kolovoza 2013. školom je rukovodila v.d. ravnateljica Marija Vučković, a od kolovoza 2013. v.d. ravnateljica Vesna Žižić. 

Od 17. listopada 2014. školom rukovodi ravnatelj Stipe Božinović Mađor.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.