Hrvatski radio

Radio Split

Pomoć za kupnju udžbenika

12.06.2015.

19:31

Autor: Vesna Relić

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

Grad Split je osigurao sredstva u svom Proračunu za kupnju udžbenika i školskog pribora u školskoj 2015./2016. godini, za učenike 1. razreda i za učenike od 2. do 8. razreda iz socijalno ugroženih obitelji, u slijedećim slučajevima:

- Pravo na novčani bon za nabavku udžbenika i školskog pribora, u vrijednosti 200 kuna imaju učenici prvih razreda osnovnih škola čiji roditelji/skrbnici/udomitelji imaju prebivalište na području grada Splita a pohađaju neku od osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split.

Preuzimanje novčanog bona vršit će se radnim danom u tajništvima osnovnih škola po upisnim područjima učenika u razdoblju od 27. lipnja do 6. srpnja 2015. god. u vremenu od 9 do 12 sati.

Preuzimanje novčanog bona za učenike koji pohađaju program produženog boravka i cjelodnevnenastave vršit će se u istom terminu u ustan ovi u kojoj su upisani u program produženog boravka i cjelodnevne nastave.

Prilikom preuzimanja novčanog bona roditelj/skrbnik/udomitelj učenika je obvezan potpisati izjavu o preuzimanju novčanog bona te priložiti preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika/udomitelja.

- Pravo na novčani bon ostvaruju i učenici čiji roditelji/skrbnici/udomitelji imaju prebivalište na području grada Splita a pohađaju neku od osnovnih škola na području drugih gradova i općina. 

Roditelji ove kategorije učenikapisani Zahtjevza ostvarivanje prava na novčani bon dostavljaju Službi za obrazovanje i znanost Grada Splita putem Centralne pisarnice, najkasnije do 20. lipnja 2015. godine.Uz zahtjev je potrebno priložiti potvrdu osnovne škole o upisu u 1. razred i preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika/udomitelja.

Preuzimanje novčanog bona za gore spomenute učenike u razdoblju od 27. lipnja do 6. srpnja vršit će se u prostorijama Službe za obrazovanje i znanost Grada Splita, Split, Obala kneza Branimira 17, V. kat (soba  504).

Novčani bon neće se odobriti učenicima koji su pravo na pomoć za nabavku udžbenika i školskog pribora u školskoj godini 2015./2016. ostvarili po nekoj drugoj osnovi.

Postupak za ostvarivanje prava učenika 1. razreda na novčani bon je objavljen i na web stranici Grada Splita www.split.hr i u svim osnovnim školama na području grada Splita.

-------------------------------------------------

Grad Split je osigurao sredstva u svom Proračunu za pokriće dijela troškova nabavke školskih udžbenika u školskoj godini 2015./16. za učenike od 2. do 8. razreda iz socijalno ugroženih obitelji koji ostvaruju pravo na novčani bon sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Novčani bon će se osigurati učenicima koji pohađaju 2. do 8. razred neke od 27 osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split, kao i za sve učenike istih razreda koji sa svojim roditeljima/skrbnicima/ udomiteljima imaju prebivalište na području grada Splita a pohađaju neku od osnovnih škola na području drugih, susjednih gradova i općina.

Za učenike iz kategorija određenih Odlukom o socijalnoj skrbi koji su polaznici 2. do 4. razreda osigurat će se novčani bon za pokriće dijela troškova nabavke odabranih udžbenika i školskog pribora u iznosu od 200 kuna, a za polaznike od 5. do 8. razreda novčani bon u iznosu od 300 kuna.

Pravo na novčani bon ostvaruju slijedeće kategorije učenika od 2. do 8. razreda uz uvjet da zajedno s jednim roditeljem imaju prebivalište na području grada Splita neprekinuto najmanje tri (3) godine do dana podnošenja zahtjeva:

1. Učenici iz kućanstva čiji prihod po članu ne prelazi 1.000 kuna mjesečno, a što se dokazuje potvrdama Porezne uprave o dohotku.

2. Učenici iz obitelji u kojoj su oba roditelja/skrbnik/udomitelj nezaposleni, koji svoj status dokazuju uvjerenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Split.

3. Učenici iz obitelji s četvero i više djece pod uvjetom da žive u zajedničkom kućanstvu i da primaju dječji doplatak, što se dokazuje predočenjem izvadaka iz matice rođenih za svu djecu i rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznavanju prava na doplatak za djecu za tekuću godinu.

Pored navedene dokumentacije roditelji/skrbnici/udomitelji su dužni dostaviti: presliku osobne iskaznice jednog roditelja/skrbnika/udomitelja, OIB roditelja/skrbnika/udomitelja i OIB učenika, uvjerenje škole iz koje je vidljivo u koji je razred učenik upisan u školskoj godini 2015./2016.

Postupak za ostvarivanje prava učenika II. – VIII. razreda na novčani bon je objavljen na www.split.hr i u svim osnovnim školama u Splitu, a uključuje sljedeće: roditelj/skrbnik/ udomitelj učenika preuzima obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na novčani bon za kupnju školskih udžbenika za učenika II. - VIII. razreda osnovne škole u školi prema upisu učenika ili na Internetskoj stranici www.split.hr te ispunjeni zahtjev s kompletiranom dokumentacijom predaje u tajništvo škole radnim danom od 9.do 12. sati najkasnije do 19. lipnja 2015. godine (zahtjev s kompletiranom dokumentacijom za učenika s prebivalištem na području Grada Splita koji pohađa II. - VIII. razreda u nekoj od osnovnih škola na području drugih gradova se dostavlja u Centralnu pisarnicu Grada Splita do istog datuma). Bonovi odobreni za učenike II. - VIII. razreda će se preuzimati u tajništvu škole gdje je predan zahtjev radnim danom od 9 do 12 sati počevši od 25. kolovoza do 11. rujna 2015. godine (bonovi odobreni za učenike upisane u II. - VIII. razreda koji pohađaju osnovnu školu na području drugih gradova i općina će se preuzimati u istom razdoblju u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita radnim danom od 9.do 12. sati na adresi Split, Obala kneza Branimira 17, I kat.

Novčani bon neće se odobriti učenicima koji su pravo na pomoć za nabavku udžbenika u školskoj godini 2015./2016. ostvarili po nekoj drugoj osnovi.

 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.