Hrvatski radio

Radio Split

Projekt "Čist i uređen Marjan"

09.01.2020.

08:57

Autor: Josip Krželj

Projekt "Čist i uređen Marjan"

Projekt "Čist i uređen Marjan"

Foto: - / -

Dr. Joško Kalilić uputio je otvoreno pismo javnosti: "Budući da sam prije 5 godina organizirao jednu od najvećih volonterskih akciju čišćenja i uređenja Marjana prema mojem projektu „Čist i uređen Marjan“, smatram da imam dovoljno iskustva i saznanja o svemu što se radi i događa na Marjanu

(uz više tisuća fotografija) te kao zaljubljenik u Marjan želim iznijeti neke prijedloge kako poboljšati stanje na Marjanu koje je daleko od idealnog, ne želeći pri tome kritizirati bilo koga, već nastojati dati svoj dobronamjerni doprinos za poboljšanje sveukupnog stanja na najljepšem prirodnom zastićenom spomeniku u Splitu.Činjenica je da je oko 70% park-šume Marjan stalno zapušteno i neprohodno što je nedolično za park-šumu koja prema definiciji treba biti tako uređena da svojim posjetiteljima isključivo služi za odmor i rekreaciju u svim njenim dijelovima, tim više, što je Marjan već odavno službeno proglašen zaštićenim dijelom prirode. Velika zapuštenost i neprohodnost park-šume Marjan ne samo da otežavaju ili još bolje reći onemogućavaju odmor i rekreaciju posjetiteljima u svim njegovim djelovima, već predstavljaju veliku opasnost od požara, koji bi u slučaju jakog vjetra, potpuno uništio park-šumu za nekoliko sati.

Česte kritike na račun rada JU Marjan su u donekle opravdane ali s obzirom na veličinu Marjana (340 ha) nije ni JU Marjan, s proračunom koji ima i brojem djelatnika s kojima raspolaže, uvijek u mogućnosti udovoljiti svim željama posjetitelja Marjana i njenom osnivaču gradu Splitu. Smatram da je glavni razlog lošeg općeg stanja i izgleda park- šume Marjan, neadekvatna raspoređenost djelatnika i organiziranost njihovih poslova u JU Marjan na čemu bi trebalo što prije poraditi da bi njihova učinkovitost bila što veća i bolja, posebno u novim uvjetima nakon sječe velikog broja stabala zbog potkornjaka.

JU Marjan ima 55 djelatnika - koji, prema mišljenju mnogih ljubitelja Marjana, nisu dovoljno iskorišteni jer su raspoređeni na radnim njestima koja ne daju učinak koji se od njih očekuje (24 djelatnika na rampama što uključuje i glavnu promatračnicu za nadzor požara smještenu na vrhu Marjana, 17 djelatnika za terenske i šumarske radove, 4 djelatnika za edukaciju i promociju Marjana, 5 djelatnika u uredu ravnatelja, 3 djelatnika u tajništvu, 2 djelatnika u kadrovskoj službi).

Želim naglasiti da treba zadržati sve djelatnike u JU Marjan - ali ih prema mojem mišljenju treba rasporediti na racionalniji način kako bi rezultati rada na terenu bili bolji.

Pošumljeni dio Marjana (180 ha) – predlažem da se pošumljeni dio Marjana podijeli na 40 zona (pojedinačna zona imala bi površinu od oko 5 hektara). Svaka zona bi imala po jednog voditelja koji bi bio neposredno odgovoran pomoćniku ravnatelja za stanje na njoj i za radove koji bi se u toj zoni obavljali (košenje trave, uklanjanje otpalih suhih grana i niske preguste makije, sakupljanje brojnog rasutog kamenja, održavanje i uređivanje dijelova svih staza koje prolaze dodijeljenom zonom kao i postoječih pojata i pojilišta za ptice, sadnja mladih stabala i briga o njima, pilanje osušenih ili od vjetra oborenih stabala ili većih grana, mljevenje granja pokretnim strojem iz kojeg izlaze usitnjeno iverje koje služi kao humus za dohranu postoječih stabala a usput bi se štedio novac koji se do sada trošio na plaćanje odvoza granjevine na Karepovac).

Stručni nadzor nad voditeljima zona provodio bi pomoćnik ravnatelja koji je licencirani šumarski stručnjak. Voditelji zona (njih 40) većinu svojeg dnevnog vremena provodili bi u svojim zonama na održavanju i uređivanju tog dijela Marjana, a manji dio vremena na administraciji (evidenciji o učinjenim radovima svakog dana i planiranju radova za slijedeći dan). Za vrijeme kiša ili jakog vjetra voditelji bi svoje vrijeme provodili obavljajući administrativne ili druge važne poslove po uputi ravnatelja ili njegovog pomoćnika.

Rampe za ulaz i izlaz motornih vozila (20 djelatnika)- sva motorna vozila koja imaju pravo na ulaz u park-šumu Marjan trebali bi imati službenu karticu (propusnicu) koja otvara rampu automatski pa nema potrebe da za tu svrhu u kućicama sjede čuvari u tri smjene.

Ured ravnatelja – od ukupno 14 djelatnika koliko ih zajedno ima u uredu ravnatelja, kadrovskoj službi, tajništvu, službi za promociju i edukaciju itd, ako se želi biti racionalan, taj broj bi se trebao smanjiti na 7 – 9 djelatnika (ravnatelj, pomoćnik ravnatelja koji je istovremeno licencirani dipl. ing. šumarstva koji stručno nadzire sve šumarske radove i voditelje zona, šef tehničke službe koji brine o svim tehničkim potrebama i problemima u JU Marjan, pravnik koji bi istovremeno mogao biti i tajnik ravnatelja, knjigovođa koji vodi sve financijske transakcije i knjigovodstvene poslove, voditeljica odjela za promociju Marjana koja uz svoje specifične poslove promocije i edukacije istovremeno vodi evidenciju o volonterima i potencijalnim donatorima te na kraju 1-2 čistaćice. Ostali djelatnici pomažu na onim mjestima koja ostanu upražnjena kod bolovanja i godišnjih odmora.

Promatračnica za protupožarnu zaštitu na vrhu Marjana – za ovu postaju dovoljno je 3-5 djelatnika za rad u tri smjene.

Volonteri - posebnu ulogu u održavanju i uređivanju park-šume Marjan trebali bi imati registrirani volonteri bez kojih je teško održavati 180 ha šume na način kako to posjetitelji Marjana očekuju. Stoga bi trebalo ponešto preuzeti od Central parka u New Yorku (najpoznatijeg i najposjećenijeg parka u SAD) i primjeniti njihovo veliko iskustvo s volonterima koji kroz cijelu godinu (svake subote od 10-12 sati) pomažu u svim radovima u parku uz stručni nadzor. Svi se registriraju i educiraju za radove koje će obavljati.

Sličnu organizaciju volontera na Marjanu je, uz dobru volju uprave JU Marjan, moguće provesti, tim više, što je dosadašnje iskustvo pokazalo da u Splitu ima mnogo zaljubljenika u Marjan svih dobnih skupina koji su voljni pomoći djelatnicima JU Marjan u svoje slobodno vrijeme. Osobe koje bi u JU Marjan bile zadužene za volontere su djelatnica za edukaciju i promociju Marjana, šef tehničke službe i inžinjer šumarstva koji bi organizirali edukaciju za volontere o vrsti poslova koje bi obavljali, zaštiti na radu, odjeći i obući te o upotrebi alata. Radno vrijeme za registrirane volontere koji žele i mogu doći pomoći bilo bi, ako vremenske prilike dopuštaju, svake subote od 10-12 sati cijelu godinu. Kad se volonteri uhodaju za razne poslove oni iskusniji mogu pomagati i u administrativnim poslovima (npr. stariji i iskusni volonteri educiraju mlađe i neiskusne volontere što olakšava rad djelatnicima JU Marjan).

Osobno sam voljan dobrovoljno pomoći JU Marjan u početnoj fazi organiziranja volontera.

Donatori - djelatnica za promociju Marjana treba također voditi poslove za pronalaženje potencijalnih donatora. Sigurno ima mnogo Splićana koji bi na razne načine pomogli i bili donatori za Marjan ali ih treba aktivno tražiti. Ne mora to uvijek biti uplaćeni novac, mogu se donirati mlade sadnice raznih stabala i cvijeća, preuzeti obvezu za 1 ili više klupa koje će redovito popravljati i obojiti ili kupiti dodatne klupe, koševe za smeće ili čak urediti neke staze ili njihove djelove, urediti neku pojatu ili okoliš neke crkvice uz pomoć konzervatora itd.

Nadzorni odbor – prema postoječem zakonu i pravilima JU Marjan NO neposredno kontrolira zakonitost rada uprave PŠM i pravovremeno provođenje svih zakona i zacrtanih programa u uskoj suradnji s ravnateljem JU Marjan, gradskim službama i eventualno ministarstvima.

Povjerenstvo od 15 članova – zbog velikog interesa stanovnika Splita za opće stanje i razvoj Marjana, bilo bi poželjno da gradska uprava (gradonačelnik) osnuje dobrovoljno tijelo (Povjerenstvo) koje bi se sastojalo od uglednih građana Splita i ljubitelja Marjana kojima je jedini cilj dobrobit Marjana. Uloga takvog Povjerenstva nije predviđena da bude ni naredbodavna ni nadzorna, već kroz praćenje uspješnosti rada JU PŠM na uređenju i izgledu park-šume Marjan te mišljenja i prijedloga posjetitelja Marjana u vezi postignutih rezultata rada, dobronamjerno savjetodavna. Stoga bi bilo poželjno da njegovi članovi imaju različite profesije (arhitekt, arheolog, povjesničar umjetnosti, inžinjer šumarstva, liječnik, bankar, biolog, pravnik, predstavnik vatrogasaca, predstavnik policije, predstavnik sportskih organizacija, konzervator, odvjetnik, književnik i predstavnik crkve).

Mandat Povjerenstva trajao bi 2 godine uz mogućnost ponovog izbora istih članova ako to žele.

Na prvom konstituirajučem sastanku (predsjedavao bi mu gradonačelnik grada Splita) članovi Povjerenstva izabrali bi predsjednika i dva potpredsjednika koji bi sazivali i koordinirali buduće njegove sastanke a sastajali bi se svaka 3 mjeseca. Na tim sastancima slušalo bi se i raspravljalo o izvješću uprave JU Marjan o svim radovima, promjenama i učinku na stanje i izgled park-šume Marjan u protekla 3 mjeseca. Nakon izvješća članovi Povjerenstva bi obišli razne djelove Marjana da se uvjere o pozitivnim mjerama koje su provedene na Marjanu. Svoje mišljenje, dojmove i prijedloge dostavili bi ravnatelju JU Marjan, Upravnom vijeću i gradonačelniku Splita.

Zaključak:

Smatram kao poznavatelj i ljubitelj Marjana da bi predložena organizacija i racionalizacija poslova i radova značajno doprinijela učinkovitosti na području svih poslova i radova koje spadaju u domenu JU Marjan ili bila dobronamjerni poticaj za početak reorganizacije JU Marjan na neki drugi i možda bolji način. Sva radna mjesta bila bi sačuvana jer su potrebna, a dobro organizirani volonteri olakšali bi rad djelatnicina JU Marjan i ubrzali sve one aktivnosti o kojima ovisi da park-šuma Marjan izgleda ljepša, uređenija i funkcionalnija za odmor i rekreaciju na zadovoljstvo svih posjetitelja Marjana. Predloženo Povjerenstvo kao dobrovoljno i dobronamjerno kontrolno tijelo bila bi skupina uglednih stanovnika Splita koji bi na neki način predstavljali građane Splita u želji da s ljubavlju i zadovoljstvom prate sve pozitivne akcije i pomake u radu JU Marjan te na neki način mogu biti dobar suradnik i savjetnik ravnatelju i gradonačelniku (svojem osnivaču) a povremeno sa svojim opravdanim primjedbama i dobronamjerni korektiv usmjeren za dobrobit Marjana i svih njegovih posjetitelja."

Dr. Joško Kalilić, autor projekta „Čist i uređen Marjan“

 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.