Hrvatski radio

Radio Split

Zbog hotela na Bačvicama USKOK proširio istragu

05.10.2019.

16:04

Autor: RS

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

.Nakon što je 17. travnja . doneseno rješenje o provođenju istrage protiv četvorice hrvatskih državljana, USKOK je donio rješenje o proširenju istrage protiv šestero hrvatskih državljana zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja

 poticanja na krivotvorenje službene ili poslovne isprave te kaznenog djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave. (4. 10. 2019.)Osnovano se sumnja da je u razdoblju od 21. prosinca 2015. do 14. travnja 2016., u Splitu, V. okr., kao voditeljica Odsjeka za graditeljstvo, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Splita, na traženje III. okr., osnivača jednog trgovačkog društva i IV. okr., stvarnog voditelja poslovanja tog trgovačkog društva, da se trgovačkom društvu kao investitoru hotela izda građevinska dozvola za izgradnju hotela veće površine od one koja se stvarno može izgraditi na postojećoj površini zemljišne čestice, postupila protivno Zakonu o gradnji, Generalnom urbanističkom planu Grada Splita i Zaključku gradonačelnika kojim je prihvaćen Glavni projekt za izgradnju tog hotela. Iako je V. okr. izvršila očevid i utvrdila da je granična nekretnina na zapadu čestice državna cesta koja je javno dobro u općoj uporabi te se ne može otuđiti iz vlasništva Republike Hrvatske niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, pa tako se ni njena površina ne može koristiti za izračun koeficijenta iskorištenosti građevinske čestice, izdala je građevinsku dozvolu kojom je investitoru pribavila korist od najmanje 181.440 eura u kunskoj protuvrijednosti i to u vidu prava izgradnje hotela veće površine i katnosti od one koja bi se mogla izgraditi na stvarnoj površini zemljišne čestice.

Nadalje, osnovano se sumnja da je od 8. lipnja do 9. listopada 2017., u Splitu, VI. okr., kao voditelj Odjela za katastarske programe i geodetske poslove, Područnog ureda za katastar Split, Državne geodetske uprave te VII. okr., kao viša upravna savjetnica istog Područnog ureda za katastar, sukladno traženju III. okr. i IV. okr., da investitoru naprijed navedenog hotela omoguće da započne izgradnju prije formiranja građevne čestice i izmjena građevinske dozvole s maksimalnim koeficijentom iskorištenosti izračunatom na temelju površine kojom je obuhvaćena i neotuđiva površina državne ceste na kojoj se ne mogu stjecati stvarna prava, mimo protokola od III. okr. preuzimali zahtjeve za formiranje građevinske čestice te provedbe cijepanja i spajanja zemljišta. Potom je VI. okr. u Prijavnim listovima parcelacije za katastar i zemljišnik u tablicama precrtavao postojeće podatke i upisivao nove te ih ovjeravao svojim potpisom i unosio u aplikaciju Zajedničkog informacijskog sustava Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa, kako bi se na osnovu tih podataka bez izmjene geodetskog projekta i građevinske dozvole formirala građevna čestica. Na temelju tako izmijenjenih podataka iz Prijavnih listova parcelacije, VII. okr. je donosila  rješenja o promjeni podataka u katastarskom operatu i dostavljala ih na provedbu Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Splitu.

Osim toga osnovano se sumnja da je, tijekom studenoga 2015. godine, u Splitu, VIII. okr., kao glavni projektant arhitekture za građevinu i odgovorna osoba izrađivača arhitektonskog projekta trgovačkog društva, također na traženje III. okr. i IV. okr., da investitoru omogući ishođenje građevinske dozvole za izgradnju hotela veće površine i katnosti, postupio protivno Zakonu o gradnji te izdao i svojim potpisom i pečatom glavnog projektanta ovjerio izjave o sukladnosti Glavnog projekta s odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te o sukladnosti Glavnog projekta s Generalnim urbanističkim planom Splita. Na temelju takvog Glavnog projekta, a protivno lokacijskim uvjetima u pogledu veličine zgrade i oblika i veličine građevne čestice, u travnju 2016. godine trgovačkom društvu je izdana građevinska dozvola čime mu je omogućena izgradnja hotela veće površine i katnosti od one koju bi moglo izgraditi na stvarnoj površini zemljišne čestice.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.