200 godina zadarske Maraske i maraschina

200 godina zadarske Maraske i maraschina

Zadarska Maraska obilježava dvjestotu obljetnicu tvornice i industrijske proizvodnje maraschina. Tradicija proizvodnje likera od višnje maraške, koja je autohtona za područje Zadra i okolice, postoji duže od 500 godina, kada se taj napitak zvao „rosulj“ i spravljali su ga zadarski Dominikanci.

 Više u prilogu Božidara Kolege

 

MARASKA

Komentari