450. obljetnica Zoranićevih Planina

450. obljetnica Zoranićevih Planina

Odjeli za kroatistiku Sveučilišta u Zadru i Filozofskog fakulteta u Zagrebu organiziraju znanstveni skup povodom 450. obljetnice prvotiska Zoranićevih Planina. Skup je počeo jutros u Svečanoj dvorani Sveučilišta, a stručna izlaganja nastavljaju se sutra u 9 sati.

Na skupu će 20 znanstvenika s osam različitih domaćih i međunarodnih sveučilišnih i istraživačkih centara izložiti rezultate svojih recentnih istraživanja toga kanonskoga pastoralnog romana i njegova kulturnoga konteksta. Među izlaganjima ima značajnih novih zapažanja, otkrića i interpretacija relevantnih za buduća čitanja Planina.

Na skupu će govoriti: Ena Begović-Sokolija, Iva Beljan, Morana Čale, Gordana Čupković, Davor Dukić, Gordana Galić Kakkonen, Nikica Mihaljević, Dolores Grmača, Borna Treska, Amir Kapetanović, Miranda Levanat-Peričić, Ivan Lupić, Tonko Maroević, Josip Miletić, Divna Mrdeža Antonina, Helena Peričić, Saša Potočnjak, Natalia Stagl Škaro, Mario Šimudvarac, Luka Špoljarić.

 

Komentari