72 sata bez kompromisa poziva volontere

72 sata bez kompromisa poziva volontere

Volonterska akcija 72 SATA BEZ KOMPROMISA održava sa u Zadru od 17. do 20. listopada. Po četvrti puta je u gradu i smisao joj je potaknuti ovaj oblik pomaganja ali sudionike čeka jedno iznenađenje zbog kojeg moraju aktivirati faktor neočekivanja

 

Ono se očituje u tome da do zadnjeg trena neće znati koja od 20 tak akcija će ih dopasti. Zašto je tome tako objašnjava Marijana Čiklić:

" Zbog toga i jest akcija bez kompromisa a 72 sata zato jer će udarni biti subota i nedjelja. Želimo da mladi ne kalkuliraju već prihvate sve što ih dopadne kako bi pomogli potrebitima a i lokalnoj zajednici".

Organizatori će u tri dana obilaziti dječje vrtiće, staračke domove, azil za napuštene životinje, centar za autizam, Dom Sv. Frane i ostale institucije a u buedućnosti će se akcija čišćenja spustiti na more točnije na plaže.
Ana Albin izvlači poantu:

" U današnje vrijeme okrenuti smo isključivo prema sebi umjesto da se okrenemo i prema drugima. Ova akcija je zato izvrsni primjer".

Dosada je prijavljeno 50 tak članova. Akcija nema nikakav predznak što znači da je otvorena prema svima. Jedini uvjet je dobra volja.

 

 

Komentari