Arheološko nalazište Letavica na nautičkom sajmu u Düsseldorfu

Arheološko nalazište Letavica na nautičkom sajmu u Düsseldorfu

izvor: TZ Pag

FOKA d.o.o. i vlasnik tvrtke Vedran Dorušić kao pronalazač iznimno vrijednog i značajnog podmorskog arheološkog lokaliteta kod otoka Paga s ostacima antičkog rimskog brodoloma iz 1. st. po Kr., s velikim će ponosom na skorašnjem nautičkom sajmu u Düsseldorfu predstaviti Hrvatsku.

Bit će to ujedno prigoda da se od 18. do 26. siječnja na sajmu Boot Düsseldorf predstave otok Pag, grad Pag i podmorsko arheološko nalazište Letavica u sklopu promocije hrvatskog turizma za 2020. godinu.

"Otok Pag nije među domaćim i stranim posjetiteljima prepoznat samo kao izvrsna destinacija za obiteljski i aktivni odmor, nego i kao lokacija koja obiluje arheološkim nalazištima iz raznih vremenskih razdoblja, među kojima se posebno ističu nalazišta iz antičkog doba. Jedno od takvih mjesta je nedavno otkriveno podmorsko arheološko nalazište Letavica. Nalazište Letavica leži na dubini od 37 do 39 m, na granici stjenovite i pješčane padine morskoga dna, na udaljenosti od oko 130 m od morske obale. Riječ je o skupini od oko 400 dobro vidljivih amfora koje se tipološki svrstavaju u skupinu Lamboglia 2, a mogu se podijeliti u nekoliko varijanti. Sudeći prema osnovnim karakteristikama oblika, amfore se mogu datirati u 1. st. pr. Kr. tj. u vrijeme kasne Rimske Republike. Amfore su uglavnom prekrivene morskim priraslinama i međusobno srasle u kompaktnu cjelina, a tek manji dio izmaknut je iz glavne koncentracije nalaza. Na udaljenosti od oko 38 metara u pravcu sjeveroistoka nalazi se olovna prečka antičkog olovno-drvenog sidra, dužine 1,6 m, koje je vjerojatno pripadalo istome brodu. U neposrednoj blizini prečke leži i dno veće keramičke posude, za sada nepoznate datacije." - istaknuo je Vedran Dorušić iz tvrtke Foka d.o.o.

Položaj nalaza na morskome dnu upućuje na činjenicu da nije riječ o teretu koji se prilikom havarije istresao iz brodskog potpalublja, već je na morsko dno potonuo s čitavim brodom. Dužina glavne koncentracije amfora iznosi oko 23-24 m te upućuje na brod dužine 25-30 m.

Film je uredio i montirao Alan Crljenko za potrebe FOKA d.o.o., te u svrhu promocije aktivnog turizma u Republici Hrvatskoj i na otoku Pagu.

Više o filmu i arheološkom nalazištu Letavica:

https://www.discover-pag.com/hr/
https://www.foka.hr/index.php/en/

Komentari