Autizam – vodič za roditelje i njegovatelje nakon dijagnoze

Autizam – vodič za roditelje i njegovatelje nakon dijagnoze

Brošuru će predstaviti Nikola Tadić – koordinator projekata Saveza udruga za autizam Hrvatske (SUZAH) i Dalibor Kuhta član predsjedništva SUZAH-a i Predsjednik izvršnog odbora Udruge Pogled iz Čakovca u četvrtak 13. rujna u 18.00 sati u Udruzi za autizam Zadar.

Udruga za autizam Zadar predstavlja brošuru Autizam – vodič za roditelje i njegovatelje nakon dijagnoze u četvrtak 13. rujna u 18.00 sati u prostoru udruge,  Domovinskog rata 7 / I kat (bivša vojarna Banina, nasuprot Kauflanda).

Udruga za autizam Zadar je uz financijsku potporu Zadarske županije - Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade tiskala 250 primjeraka brošure za pedijatrijske ordinacije, a naći će se i u vrtićima, osnovnim školama, Gradskoj knjižnici, Pedijatriji OB Zadar, Ranoj intervenciji, odnosno svim ustanovama, privatnim poduzetnicima i roditeljima koji se u svom radu susreću s autizmom.

Brošuru će predstaviti Nikola Tadić – koordinator projekata Saveza udruga za autizam Hrvatske (SUZAH) i Dalibor Kuhta član predsjedništva SUZAH-a i Predsjednik izvršnog odbora Udruge Pogled iz Čakovca

Brošura je također dostupna na linku: http://autizam-suzah.hr/images/PDF/Autizam-Vodic-za-roditelje-i-njegovatelje-compressed.pdf

Autor brošure je Udruga za autizam iz Welsa (UK) ASD info Wales, koji su Savezu udruga za autizam Hrvatske bez naknade ustupili pravo prijevoda i prilagodbe teksta za RH, uz uvjet da brošura bude besplatna.

Komentari