Bežični internet za obrtnike

Bežični internet za obrtnike

Obrtnicma obveznicima fiskalizacije na Gradskoj tržnici, Kalelargi, Forumu te na području od mosta do 4 kantuna i Narodnog trga Grad Zadar je osigurao besplatnu bežičnu vezu. Na Branimirovoj obali, Obali Petra Krešimira IV i Liburnskoj veza će se uspostaviti do 1. srpnja 2013. godine. Isprobajte vezu i koristite je kažu u Udruženju obrtnika.

Iz Udruženja obrtnika Zadar, priopćeno je kako je Udruženje s Gradom Zadrom pokrenulo pokrivanje besplatnom bežičnom internet vezom, područja koje koriste njihovi članovi na javnim površinama Grada Zadra za potrebe fiskalizacije

Grad  Zadar još od 2010. godine radi na tom projektu i lokacije poput Gradske tržnice, Kalelarge, Foruma, poteza od  mosta  do  4  kantuna i Narodnog  trga već su pokrivene signalom, dok se  Branimirova  obala,  Obala  Petra Krešimira IV i Liburnska planiraju "pokriti" do 1. srpnja 2013. godine.

Grad Zadar ne može garantirati apsolutnu pokrivenost signalom svih  mikrolokacija,  stoga i korisnici  javnih  površina  moraju  testirati pokrivenost mreže na svom području 

Iz Udruženja obrtnika svojim članovima su najavili da će Grad Zadar poboljšati postojeću infrastrukturu, omogućiti bolji signal te izravno spajanje prema Poreznoj upravi za sve korisnike javnih površina Grada Zadra.

Kako se Grad ogradio od odgovornosti za nefunkcioniranje mreže koje bi moglo dovesti do eventualnog neizdavanja računa Udruženje obrtnika je pozivalo da svi  zakupnici  javnih površina da  iskoriste  mogućnost navedene besplatne internet mreže ukoliko  utvrde  da će ista biti funkcionalna i  odgovarati  potrebama fiskalizacije njihovog poslovanja.  
 
 

Komentari