Biograd: od poduzetničkog inkubatora do Kuće parkova

Biograd: od poduzetničkog inkubatora do Kuće parkova

ilustracija : grad Biograd

Poduzetnički inkubator, turistički info-centar, kuća parkova Biosfera, reciklažno dvorište, sortirnice za ribu – sve su to projekti koji se na području grada Biograda namjeravaju realizirati u skoro vrijeme.

Veći dio planiranih zahvata financirat će se sredstvima Europske unije , a ukupna vrijednost projekata iznosi više od 100 milijuna kuna. Stručni suradnik za Eu fondove u biogradskoj gradskoj upravi Ivan Čupić  navodi kako je najvrjedniji u nizu odobrenih projekata  izgradnja poduzetničkog inkubatora u biogradskoj industrijskoj zoni vrijednog 38 milijuna kuna. Male tvrtke će tamo po povoljnim cijenama dobiti poslovne prostore na 5 godina: Radi se o blizu 3 tisuće kvadrata poslovnih prostora na tri etaže, na onoj ravnici prema groblju, na Torovima, gdje je početak same industrijske zone. Tamo će ako sve bude u redu za godinu i pol dana niknuti jedan veliki centar za koji možemo reći da će biti kuća poduzetništva u Biogradu - nada se Čupić.  

Posljednje u nizu odobrenih projekata je i 5 milijuna kuna vrijedno reciklažno dvorište : Početak je to sustavnog rješavanja otpada na području grada Biograda jer će idući korak biti izgradnja i oporemanje sortirnice, zatim pretovarne stanice te sanacija odlagališta Baštijunksi brig čime će se riješiti cijeli problem odlaganja otpada na području grada. 

I biogradski LAG Laura te FLAG Lostura povukli su znatna sredstva za razvoj obiteljskih gospodarstava i turističkih zajednica…Oni su ove godine ugovorili preko 27 milijuna kuna vrijednih projekata, ističe Čupić.

Treba spomenuti i projekt Kuća parkova Biosfera putem kojeg će se u središtu grada urediti info-centar  za 3 nacionalna parka i 3 parka prirode sa šireg biogradskog područja. Još niz manjih projekata iz područja zaštite prirodne baštine, infrastrukture i turizma je ugovoreno – sve skupa vrijednosti 100 milijuna kuna, a sve to kao rezultat višegodišnjih priprema jer, za pojedine projekte, biogradski tim je u prikupljanje dokumenata krenuo prije punih 5 godina. 

Komentari