Brajo, nikakva bura ne more zaustavit sajam u Benkovcu!

Brajo, nikakva bura ne more zaustavit sajam u Benkovcu! Brajo, nikakva bura ne more zaustavit sajam u Benkovcu!
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler
Foto/Tibor Pichler Foto/Tibor Pichler

Foto/Tibor Pichler

"Bura brije, temperatura na suncu oko 6°C, a u ladu uši otpadaju, ruke trnu, gujca zaleđena, al' se sajam mora odradit. Najgore što slabo ide! Ljudi su se istrošili za Božić i Novu godinu, ništa ne kupuju. A, ima svega!"

Komentari