Četverokuke polaznica radionica

Četverokuke polaznica radionica

Etnološki odjel Narodnog muzeja, u Gradskoj straži od 17 sati, organizira izložbu radova polaznica radionica četverokuke. Četverokuka je najčešći vezeni motiv na čohi prisutan posebno na ženskoj nošnji dinarskog područja sjeverne Dalmacije i zaštićeno je kulturno dobro. Također se može i predbilježiti za radionice četverokuke u 2015. godini.

Komentari