Dani otvorenih vrata Porata, Nade, UTI-a...

Dani  otvorenih vrata Porata, Nade, UTI-a... Dani  otvorenih vrata Porata, Nade, UTI-a...
foto:S.Dražić foto:S.Dražić
foto:S.Dražić foto:S.Dražić
foto:S.Dražić foto:S.Dražić
foto:S.Dražić foto:S.Dražić
foto:S.Dražić foto:S.Dražić
foto:S.Dražić foto:S.Dražić
foto:S.Dražić foto:S.Dražić

foto:S.Dražić

Manifestacija Dani otvorenih vrata udruga godišnji je događaj koji se održava u cijeloj Hrvatskoj s ciljem informiranja javnosti o radu brojnih udruga. Tako su danas,ali i idućih dana zadarske udruge organizirale niz događanja i susreta s građanima.

Udruga Porat organizirale je susret sa inektologom prof dr Borisom Dželalijom na temu hepatitisa C i HIV- a. Zainteresirani su mogli dogovoriti testiranje sa Fibroscanom koje je anonimno, brzo i bezbolno.
No, malo je onih koji inače dolaze na testiranje, ističe prof dr Đelalija  no za ove je bolesti liječenje učinkovito i kvalitetno.

I Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije organizirala je neformalno druženje za sve zainteresirane u povodu Dana otvorenih vrata udruga. Bila je to i prilika da invalidi istaknu što je dobro, ali i što sve treba još mijenjati na poboljašnju života osoba s invaliditetom osobito onih koji žive izvan Zadra. Predsjednik Udruge Željko Županović spomenuo je nastojanje Udruge da pomogne svojim članovima izvan Zadra da se i njima omogući povoljniji prijevoz autobusima kao što je slučaj sa invalidima na području grada Zadra. 

Svoja vrata otvorila je i Udruga Nada, oni su organizirali  akciju čišćenja ovisničkog, infektivnog pribora na Bilom brigu.

 

Udruge na Danu otvorenih vrata

Komentari