Domaća rič u Salima - Međunarodni jezikoslovno književni skup

Domaća rič u Salima - Međunarodni jezikoslovno književni skup

U Salima se održava Međunarodni jezikoslovno književni skup "Domaća rič". Okupio je brojne stručnjake i književnike koji će održati dvadesetak predavanja o hrvatskom govoru, jeziku, dijalektima, narodnim običajima, nadimcima, toponimima uz književne oglede i eseje.

Donovimo današnji program skupa koje je počeo jučer:

Subota, 27. travnja 2019. 

7.Ivana Kurtović Budja (Zagreb):

Uloga Lokalne zajednice u očuvanju govora kao nematerijalne kulturne baštine

8. Josip Lisac (Zadar): Hrvatski jezik u beletrističkim tekstovima Božidara Finke

9. Mijo Lončarić (Zagreb): Zaključno o klasifikaciji kajkavskih govora

10. Željko Bajza (Zagreb): Tradicija i narodne mudrosti kod Belostenca

11. Krunoslav Puškar (Križevci): Prezimena potkalničkog Prigorja motivirana zanimanjem

12. Joža Horvat (Zagreb): Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Josip u hrvatskoj antroponimiji

13. Domagoj Vidović (Zagreb): Antroponimi i toponimi u Korčulanskome statutu

14. Nevena Jurišić Borozan (Split): Mir i ime slanog jezera u Telašćici; Telašćica (Tilagus), Blud ime poluotoka u mjestu Sali, Sali/Sale

15. Mate Kovačević (Zagreb): Duvanjski dijalektalizmi u zbirci priča Joze Mašića “Ljudi i tice”

16. Ivan Magaš (Zadar): Zatonski govor

17. Siniša Vuković (Split): Čakavski elementi i neologizmi u jeziku Svetoga pisma Ivana Matije Škarića

18. Samra Hrnjica (Bihać, BiH): Mjesni govor Skočaja u kontekstu bosanskih sjeverozapadnih katoličkih govora

19. Antun Lučić (Mostar, BiH): Mnogoliki poslovi u Jakišinim ikavskim stihovima

20. Francesca Sammartino (Molise, Italija): Rodbinski nazivi u moliškohrvatskom govoru Mundimitra

21. Marijana Tomelić Ćurlin (Split): Pregled fonoloških jezičnih značajki govora Donje bande na poluotoku Pelješcu

22. Robert Hajszan (Pinkovac, Gradišće): Katekizam Petra Jandriševića u rukopisu

23. Filip Galović (Zagreb): Pogled na govore otoka Šolte

24. Silvija Buvinić (Pražnica, Otok Brač): Opis govora Pražnica na otoku Braču 

25. Ante Tičić (Zadar): Narodni običaji u Povljani na otoku Pagu

26. Lidija Bajuk i Koraljka Kuzman Šlogar (Zagreb): Saljski etnografski pojmovnik

27. Božidar Šimunić (Zadar): Nadimci u bibinjskom govoru

28. Irena Cibarić Stanić (Kistanje): Govor Janjeva među predstavnicima triju generacija iz Kistanja

29. Silvio Ferrari (Camogli, Italija): Refleksija o toponimima Dugog otoka: Od Petra Skoka do danas

30. Tonko Maroević: Kajkavski Paljetak 

Komentari