Europi je potreban novi preodgoj

Europi je potreban novi preodgoj

Položaj kršćanstva u Europi i odnos Europljana prema sebi u odnosu na migracije, svjetska preslagivanja a prije svega identifikacija stanovnika najstarijeg kontinenta, bile su u fokusu teologa novinara i komunikologa Ivice Šole na predavanju u Zadru.

Šolin Edip (preuzet iz Sofoklove tragedije "Kralj Edip"), metafora je oca, patera, patrie i patrijarhata stavljenog na optuženičku klupu u statusu svjedoka pokajnika. Ova freudovska simbolika superega prema Šoli, zapreka je ostvarenju totalitaranog individualizma koji vlada današnjom Europom. Novo geslo "zabranjeno je zabranjivati" stvara stanje u kojem je sve dopušteno i gdje se pravo ravna prema principu individualnih želja. Ta se želja pretače u zakonodavstvo a nikada zadonodavstvo nije počivalo na principu želja. Samim time imamo opasnost jer ako je sloboda jedini princip, sva pitanja nakon toga nisu traženje istine već tko je jači, dodaje Šola.
Napominje kako treba razlikovati Europu od Europske unije. "Europa je kontinent zato jer počiva na kulturi duha a ne kao zemljopisni pojam" .Unija je pak, poredak i struktura".

Šola smatra da smo se edipovski odnosili prema Europi u prošlosti a danas smo sami sebi iskopali oči, ne vidimo ništa..
"to je onaj isti slijepac koji ne vidi ništa oko Brexita... više Europe ili manje Europe? Salvini ili Juncker"?- polemizira Šola.
Zatim se pita:

" Koji je naš identitet dakle? On proizlazi iz naše veličanstvene europske prošlosti koja je imala i svojih mračnih strana ali nijedna kultura meni se ne sviđa više od ove. Ne znam zašto svi emigranti bježe kod nas a mi vičemo da smo loši i zločinci? Edipovska kultura smo mi..to je moja definicija europeizma i Europske unije ali ne i Europe. Europa je kontitent zbog kuturnog duha. Potrebna joj je nova obnova koja počinje od "u početku bijaše odgoj" kako su pisali neki književnici", zaključio je teolog i novinar Šola.

Komentari