Evo kako je dr. Medić obrazložio zašto je za karantenu u Biogradu

Evo kako je dr. Medić obrazložio zašto je za karantenu u Biogradu

Danas ćemo napraviti prijedlog i uput ćemo ga na Nacionalni stožer gdje će naši supervizori razmotriti naš prijedlog, koji moramo dobro potkrijepiti i analizirati te navesti smisao. Predložit ćemo da to bude na razdoblje od 14 dana. Kako sada stvari stoje više sam za DA nego NE.!

Postoje poodaci koje moramo analizirati, velik je broj kontakata i sa svakim treba popričati. 

Dr. Medić: "Više sam za da nego ne"

Komentari