Grad Benkovac s brojnim mjerama sufinancira poduzetnike

Grad Benkovac s brojnim mjerama sufinancira poduzetnike

Grad Benkovac s nizom mjera nastoji ojačati poduzetništvo na svom području. Iz gradskog proračuna se tako između ostalog sufinancira ulaganje poduzetnika u brendiranje proizvoda i usluga, troškovi izrade projektne dokumentacije i projektnih prijedloga za europske fondove.

Sufinanciraju se i kamatne stope za poduzetničke kredite te komunalna naknada za investitore koji ulažu na području Grada Benkovca.

U tijeku je inače E-savjetovanje o programu aktivnih mjera za benkovačke poduzetnike i obrtnike koje traje do 27. kolovoza. 

Komentari