Grad soli i bure slavi svoj dan

Grad soli i bure slavi svoj dan Grad soli i bure slavi svoj dan

Grad Pag obilježava danas Dan. Grad soli, bure, paške janjetine i sira, sve više postaje i turističko središte. Grad je prošle godine zabilježio 930 tisuća noćenja, a ove se godine nadaju doseći milijun.

Upravo je to razlog što se puno truda posvećuje i novim turističkim projektima, rekao je na svečanoj sjednici gradonačelnik Paga Željko Maržić: 

Ovome je u prilog i činjenica da je prostorno-planskom dokumentacijom omogućena izgradnja 3 000 turističkih ležajeva u zoni Paška rebra 3, a u blizini zone sagrađena je i komunalna infrastruktura. Na lokaciji Kotica omogućena je izgradnja novog hotela, a omogućena je i rekonstrukcija hotele Bellevue uz gradsku plažu. Stvoreni su i određeni preduvjeti za razvoj zdravstvenog turizma temeljenom na ljekovitom blatu iz Paške uvale. 

Pažnja se posvećuje i onim najmlađima: 

Završena je izgradnja novog dječjeg vrtića kapaciteta 130 djece. Jedan od kapitalnih projekata za budućnost grada je izradnja nove zgrade srednje škole koja još nije započela. Kompletna je dokumentacija spremna za prijavu za financiranje sredstvima strukturnih fondova. Tu se čeka da se na nivou Vlade određene predradnje napravi kako bi se i to moglo pokrenuti.  - izjavio je Maržić.  

Izgradnja nove zgrade srednje škole omogućit će i rekonstrukciju osnovne škole, a u cilju organiziranja jednosmjenskog rada obje škole – naglasio je paški gradonačelnik. Završena je i prva faza sanacija deponija komunalnog otpada Sveti Kuzam s reciklažnim dvorištem koje je svečano otvoreno danas. Inače, ove je godine za dugogodišnji kulturni doprinos i promociju Grada Paga dobitnik javnog priznanja Grada Paga slavni pijanist Lovro Pogorelić. 

Komentari