Grad Zadar otpisuje dugove blokiranim građanima

Grad Zadar otpisuje dugove blokiranim građanima

Nakon što je u srpnju Vlada donijela Zakon o otpisu dugova čime je djelomično ili u potpunosti otpisan dug za 150 000 građana, u otpis dugova krenule su i jedinice lokalne samouprave. Zadarsko gradsko vijeće tako je prošlog tjedna jednoglasno usvojilo odluku o otpisu dugova blokiranim građanima.

Krajem ožujka, prema podacima Financijske agencije u Zadarskoj županiji u blokadi je bilo 11 796 građana, koji su ukupno dugovali milijardu i 699 milijuna kuna. Nakon što je u srpnju Vlada donijela Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama država je otpisala dug za 5 123 žitelja Zadarske županije koji su državi dugovali 48 milijuna kuna.  Za oprost dugova građanima odlučio se i grad Zadar kojemu građani u blokadi prema podacima FINE ukupno duguju 13 milijuna kuna. Jednoglasnom odlukom gradskog vijeća usvojen je prijedlog otpisa duga blokiranim građanima prema gradu Zadru:

Za razliku od Sabora, odnosno Vlade koja je propisala da maksimalan iznos koji se može otpisati je 10 000 kuna, mi nismo propisali maksimalan iznos  koji se otpisuje, znači u slučaju da osoba zadovoljava socijalni ili imovinski kriterij otpisat će mu se cjelokupni iznos duga za koji je bio blokiran 31. prosinca.

Objasnio je pročelnik za financije Ivan Mijolović. Otpis duga mogu zatražiti građani koji zadovoljavaju jedan od dva kriterija – socijalni koji se odnosi na dužnike koji ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu odnosno pravo na pomoć za uzdržavanje po bilo kojoj osnovi iz sustava socijalne skrbi, te imovinski, koji se odnosi na dužnike koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

Mjesečna novčana primanja dužnika na dan  podnošenja zahtjeva ne smiju prelaziti iznos od 1,5 proračunske osnovice po punoljetnom članu kućanstva, ako osim kuće ili stana ne posjeduje drugu nekretninu, ako posjeduje automobil ili plovilo čija vrijednost ne smije prelaziti od 3 proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva.

Proračunska osnovica inače iznosi 3 326 kuna. Zahtjev za otpis duga podnosi se Upravnom odjelu za financije Grada Zadra, najkasnije u roku od 30 dana od dana objave poziva na oglasnoj ploči i Internet stranici Grada Zadra. Dužnici koji ne udovoljavaju kriterijima za otpis duga mogu podnijeti zahtjev za njegov reprogram.  Iako će otpis dugova svakako pomoći određenom broju naših sugrađana,  dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave u Zadarskoj županiji tek je manji dio duga zbog kojeg su građani završili u blokadi, odnosno na njega otpada tek 9 posto ukupnog duga blokiranih građana. Najveći dio duga otpada na banke, različite privatne tvrtke, telekomunikacije, odvjetnike te komunalne tvrtke.

prilog Božidara Kolege

Komentari