Hablar espanol - sve više zainteresiranih

Hablar espanol - sve više zainteresiranih

Jezici poput španjolskog , portugalskog, katalonskog na Sveučilištu u Zadru mogu se studirati već devet godina. Zanimanje je sve veće, a velike su i mogućnosti za one koji taj studij završe.

Studentice Tamara Bianca, Sabina i Ivana oduvijek su, kažu, željele studirati španjolski. Za naš program su o tome kazale:

Tamara Bianca Vranješević : " Mislim da sam ga progovorila kad sam imala sedam godina."

Sabina Eškinja : " Kako talijanski učim jako dugo nekako pred faks pojavila se želja za španjolskim. "

Ivana Bašica:  " Još od gledanja sapunica htjela sam ga studirat. "

Jedna od osobitosti ovog studija, tvrdi predstojnica Odsjeka Ivana Lončar, je što studenti uz španjolski usvajaju i druge iberoromanske jezike - portugalski, katalonski, galješki.

             " Upisna kvota na preddiplomski studij je 40 studenata i otprilike imamo 200 do 300 zainteresiranih. "

Izvrsna je, tvrdi, i suradnja s ostalim sveučilištima na Pirinejskom poluotoku, a želja im je proširiti je i na Argentinu i Čile. Većina studenata ne treba brinuti za buduće zaposlenje. Štoviše ove studentice prve godine diplomskog studija već sada rade.

Tamara Bianca Vranješević : " Sad preko godine radim tu u Zadru u turističkoj agenciji. Lijep je posao i volim raditi s ljudima ali zapravo želim biti prevoditelj. "

Ivana Bašica : " Dolazim iz turističkog grada Dubrovnika tako da se namjeravam tamo vratit i u turizmu ostvarit nešto."

Španjolski je jedan od najvećih jezika svijeta. Drugi po broju izvornih govornika. Uz mogućnosti zaposlenja u turizmu i ostalim gospodarskim granama, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvorilo se i veliko prevoditeljsko tržište.

 

Komentari