Hoćemo li dagnje uzgajati novozelandskom metodom?

Hoćemo li dagnje uzgajati novozelandskom metodom? Hoćemo li dagnje uzgajati novozelandskom metodom?

Zadarska županija završava istraživanje na projektu DORY - prijenosu novozelandske tehnologije uzgoja daganja na uzgojne farme Zadarske županije. Program je sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska.

Nakon uspješne, prve faze projekta koja se sastojala od postavljanja nasada daganja i druge faze gdje se istraživao prinos daganja, svi podaci će u narednih mjesec dana biti objedinjeni i procijenjeni tako da se može ocjeniti učinak novozelanske metode uzgoja na našem području.
Inače, novozelandska tehnologija izbjegava stvaranje otpada, ubrzava proces rada i stvara mogućnosti za veću proizvodnju školjaka.

Komentari