Hrvatska zajednica županija bira najbolju fotku, video, sastavak

Hrvatska zajednica županija  bira najbolju fotku, video, sastavak

Foto/Toni Pajkin

Prijavi se na natječaj "EU2ME" kojeg je pokrenula Hrvatska zajednica županija. Mogu javiti svi mladi od 16 do 30 godina koji imaju prebivalište na području Europske unije, a sudionici mogu svoje radove prijaviti u tri kategorije:-najbolja fotografija --najbolji video -najbolji sastavak.

Kreativni natječaj jedna je od aktivnosti europskog projekta CROSSOVER kojemu je cilj potaknuti mlade na promišljanje o političkoj odgovornosti (kroz povećanje participacije na izborima za Europski parlament). Projekt će fokus staviti na razmjenu iskustava između članica s najvećim postotkom izlaska mladih na izbore za Europski parlament 2014. godine (Malta, Italija, Danska, Irska i Švedska) te onih s najmanjim postotkom (Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovenija i Slovačka). Više informacija možete pronaći na  : (http://www.hrvzz.hr/novosti/hrvatska_zajednica_zupanija/sutra_pocinje_kreativni_natjecaj_eu2me-35595 i https://www.zadarska-zupanija.hr/novosti/item/1598-jo%C5%A1-dva-dana-do-po%C4%8Detka-kreativnog-natje%C4%8Daja-eu2me)

Komentari