I ovog ljeta dodatni timovi u Zadarskoj županiji

I ovog ljeta dodatni timovi u Zadarskoj županiji

U Zagrebu će se danas održati svečano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim odredištima. Ugovor će potpisati i predstavnici Zadarske županije .

Riječ je o projektu kojim od 2008. godine Ministarstvo turizma sufinancira medicinsku pomoć  u turističkim ambulantama u vodećim turističkim odredištima koji bilježe najveći broj dolazaka turista u Hrvatskoj u četiri vršna mjeseca turističke godine. Sredstva programa namijenjena su sufinanciranju plaća liječnika, medicinskih sestara/tehničara te za troškove lijekova i sanitetskog materijala u razdoblju od lipanja do rujna.

Komentari