I Zadar od danas u Bijelom štrajku

I  Zadar od danas u Bijelom štrajku

Liječnici okupljeni u Udruzi koncesionara primarne zdravstvene zaštite su danas u bijelom štrajku. Nezadovoljni su Nacrtom prijedloga novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti zbog dugoročnih neželjenih posljedica koje će, kako tvrde, imati taj zakon na primarnu zdravstvenu zaštitu. Štrajkaju i u Zadru.

 


Konkretno, liječnici primarne zaštite će danas su odradili posao unutar limita koji im plaća HZZO, a to bi u nekim slučajevima moglo biti i dvostruko manje od onoga koji su do sada radili. Takav sistem rada mogao bi stvoriti gužve u čekaonicama međutim zasada u Zadru nema podataka koliko se kolega odazvalo a koliko pacijenata ima u čekaonicama. Ispred udruge koncesionara primarne zaštite u Zadru dr Josip Šarić.

Šarić: " Srce može ispumpati svu krv koja u njega dođe unutar fizioloških granica. Budući da je nas sve manje i manje cijelo ovo zdravstvo opstaje zbog požrtvovnosti liječnika"

Kroz 2 do 3 godine u mirovinu ide 30 posto liječnika a dosta ih je otišlo te odlazi dalje u inozemstvo. Liječnici štrajakši poručuju kako će se sutra zaputiti na Markov trg ako danas do kraja dana ne bude reakcija iz Vlade. Ozbiljno upozoravaju kako se kompromisno rješenje između njihovih prijedloga dostupnijeg zdravstva i zakonskih izmjena treba postići jer u suprotnom:

Šarić

"Zdravstveni sustav je prenapregnut i puknut će prije ili kasnije, da će ljudi ostajati bez doktora. Neće biti doktora da liječe mene kao liječnika."


Kao razloge štrajka liječnici obiteljske medicine navode nepoštivanje dogovora sa Vladom u vezi novog zakona odnosno da će liječnici moći sami birati žele li raditi kao privatnici ili zaposlenici domova zdravlja te da se u zakonski tekst vrati mogućnost prijenosa prava na ordinaciju.

 

Komentari