Izložba maketa - najbolji mali Ninjani

Izložba maketa - najbolji mali Ninjani Izložba maketa - najbolji mali Ninjani

U Muzeju grada Zadra, Odjelu Narodnog muzeja, otvorena je izložba ,,Makete moga kvarta/mjesta''. Izložba je nastala kao rezultat natječaja organiziranog na temelju izloženih maketa povijesnog razvoja Zadra.

 Dodijeljene su nagrade autorima najboljih maketa. Sudjelovala su 4 vrtića i 3 osnovne škole, a stručni sud Muzeja, najboljim radom je proglasio maketu grada Nina koju su izradili polaznici dječijeg vrtića ,,Morska vila'' iz Nina.

Komentari