Kako poboljšati promet u Zadru i Zadarskoj županiji?

Kako poboljšati promet u Zadru i Zadarskoj županiji?

ilustracija: Dino Stanin / Pixsell

Grad Zadar objavljuje početak Javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija.

  1. Javna rasprava o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija (u daljnjem tekstu: Strateška studija) i nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Masterplana) započet će 11. prosinca 2018. godine i trajat će do 09. siječnja 2019. godine.

 

  1. Javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Masterplana moći će se izvršiti u razdoblju trajanja javne rasprave, svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

 

  1. Sažetak Strateške studije, Strateška studija i Nacrt prijedloga Masterplana bit će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama: www.grad-zadar.hr i www.zadarska-županija.hr

 

 

  1. Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Masterplana održat će se 13. prosinca 2018. godine s početkom u 11:00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

 

  1. Za vrijeme trajanja rasprave, prijedlozi i primjedbe na Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Masterplana dostavljaju se, zaključno s danom završetka javne rasprave, na slijedeće načine:

 

  • upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida
  • davanjem u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • dostavom na e-mail adresu: eufondovi@grad-zadar.hr s naznakom „Javna rasprava o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija“ ili s naznakom „Javna rasprava o nacrtu prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

 

Prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

P R O Č E L N I K

Šime Erlić, univ.spec.oec.

 

Komentari