Longin: Projektna dokumentacija za izmještaj biogradske luke u izradi

Longin: Projektna dokumentacija za izmještaj biogradske luke u izradi

Marko Dimic/PIXSELL

Ovo je samo začetak onoga što planiramo u Biogradu. Cilj nam je izmjestiti lučki promet izvan grada Biograda i izgraditi i ribarsku luku, koja bi uz Gaženicu i Lamjanu bila treća ribarska luka na području naše županije, rekao je župan Božidar Longin u Biogradu

Župan Božidar Longin

Ugovor vrijedan 5 milijuna kuna za obnovu ribarnice gradonačelniku Ivanu Knezu uručio je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Šime Mršić.

"Projekt je podijeljen u dvije faze, a u prvoj fazi predviđena je obnova ribarnice. Financira se sredstvima iz EU i nacionalnim sredstvima i to u u kupnom iznosu od 5.066.500,00 kuna", rekao je Mršić. " Europskog novca je 85 %, a državnoga 15 %, dodao je. "Volimo se hvaliti da smo najribarskija županija i nije slučajno da ovaj projekt dolazi u Biograd. Moramo pratiti naše ribare s pratećom infrastrukturom." Ovim skraćujemo lanac opskrbe od ribara do građana.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Šime Mršić

"Radovi bi trebali početi vrlo skoro, već sada se može krenuti u javnu nabavu i od početka godine može se krenuti s radovima, a predviđeni je završetak do sljedeće sezone." naveo je također Mršić.

"Ovime ćemo dobiti bolje uvjete, dosadašnja ribarnica nije bila adekvatna. Imat ćemo bolje sanitarne uvjete i općenite uvjete nego što je sada. Više neće biti "banaka". Uz kiosk ribarnicu kod hotela IN koje je već opremljena i za koju je u tijeku natječaj Biograd će imati dva objekta za prodaju ribe, naveo je gradonačelnik Ivan Knez. 

Gradonačelnik Biograda na moru Ivan Knez

 

Komentari