Manje kamate i rate na kredite u švicarskim francima

Manje kamate i rate na kredite u švicarskim francima

Vlada je u Sabor uputila amandman na konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju kojim za kredite u švicarskim francima predlaže kamatu od 3,23 posto od početka sljedeće godine.

Zamjenik ministra financija Boris Lalovac izvijestio je da je Vlada od Hrvatske narodne banke dobila izvješće  prema kojemu  je kamatna stopa u 13-godišnjem razdoblju na stambene kredite vezane uz švicarski franak 4,62 posto.

Na te kamate primijenjivat će se diskont (od 30 posto), tako da bi kamate za sve korisnike i sve kredite u švicarskim francima bile 3,23 posto. Takvi uvjeti vrijedili bi za sve kredite, odnosno svaki pojedinačnu ugovor, dok je aprecijacija franka u odnosu na dan sklapanja ugovora 20 posto.

Lalovac je izvijestio da je Vlada dobila pisanu obavijest Hrvatske udruge banaka da odustaje od bilo kakvih tumačenja ustavnosti i retroaktivnosti. To je, kaže Lalovac, bitno zbog toga da zakon zaživi od 1. siječnja 2014. godine kako bi građani već u veljači imali manje kreditne rate.

Lalovac smatra da je Vlada pokazala socijalnu osjetljivost te kako se zakonskom regulativom može utjecati na određene tržišne elemente kad se treba pomoći najosjetljivijem dijelu građana.


 

Komentari