Na području županije zatvoreno i sanirano 20-ak odlagališta otpada

Na području županije zatvoreno i sanirano 20-ak odlagališta otpada

Foto: Ilustracija/Grad Zadar

Izgradnjom Centra za gospodarenje otpada u Biljanima donjom 2022. godine sva odlagališta otpada u Zadarskoj županiji trebala bi biti zatvorena i sanirana .

Sanacija i zatvaranje odlagališta provodi se već godinama, kaže  Olivio Meštrović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.

Prije 15-ak godina na području gradova i općina u našoj županiji imali smo 30-ak lokacija na kojima se odlagao komunalni otpad, sada se otpad još uvijek odlaže na 7 lokacija. Tijekom ove godine broj odlagališta koji će biti u uporabi smanjio bi se na svega 4 odlagališta, koja će se sanirati i zatvoriti po izgradnji i stavljanju u uporabu Centra za gospodarenje otpadom.

Komentari