Na Zeleni telefon najviše prijava zbog divljih odlagališta

Na Zeleni telefon najviše prijava zbog divljih odlagališta Na Zeleni telefon najviše prijava zbog divljih odlagališta

Udruga „Eko – Zadar“ završila je s provedbom projekta „Zeleni telefon“ za 2016. godinu. Na Zeleni telefon udruge pristiglo je više od 168 prijava. Građani su se najviše žalili zbog problema otpada .

Projekt je financirao Grad Zadar, UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša u iznosu od 10.000,00 kuna i Zadarska Županija u iznosu od 5.000,00 kn.


U 2016. godini na Zeleni telefon udruge „Eko-Zadar“ pristiglo je više od 168 prijava. Svi pozivi dolaze s područja Zadarske županije. Većina poziva dolazi s područja grada Zadra (86 prijava), dok je nešto manji broj prijava iz drugih gradova i općina (82 prijave).

U sklopu projekta vodili smo evidenciju pristiglih prijava raspoređenih u 13 kategorija različitih okolišnih problema. Prema kategorijama Zelenog telefona, najviše je prijava u kategoriji „Otpad“ (63 prijava). Nešto manji broj poziva bilo je u kategorijama „Gradnja“ (21 prijava) i „Zelenilo“ (20 prijava).

Potom slijede kategorije „Razno“ (17 prijava), „Životinje“ (10 prijava), „Vode“ (9 prijava), „Tlo“ (8 prijava), „Buka“ (7 prijava), Promet (5 prijava), te kategorije „Zračenje“ i „Zrak“ (4 prijave).

Prijave iz kategorije „Otpad“ odnose se većim dijelom na divlja odlagališta otpada (39 prijava) , dok se 24 prijave odnose na informacije o mjestu prikupljanja različitih vrsta otpada. Prijave iz kategorije „Gradnja“ većim dijelom odnose se na bespravnu gradnju (nasipavanje mora, betonizacija pomorskog dobra) dok se nešto manji broj odnosi na planirane zahvate u okolišu (donošenje urbanističkih planova). Takvi primjeri odnose se na otok Pag, naselje Miškovići, Dugi otok, mjesto Verunić, Biograd na moru. Prijave koje se odnose na kategoriju „Razno“ većinom čine upiti vezani za ekološku poljoprivredu, kao i ostali upiti i savjeti građanima.

Analiza komunikacije između građana i volontera Zelenog telefona u protekloj godini pokazala je da među prijaviteljima prevladavaju žene s 79 prijava, odnosno 47,02% prijava u odnosu na 74 prijave muškaraca, 44,05%. Primijećen je trend smanjenja broja anonimnih prijava (15 prijava, 8,93%), što ukazuje da su građani aktivniji u podizanju potrebnih mjera.

Najpopularniji medij za prijavu problema i dalje je broj Zelenog telefona, ali sve se više koristi i internet, bilo putem maila ili putem poruka upućenih udruzi na njezin FB profil https://www.facebook.com/EkoZadar ili web stranicu udruge ://www. ekozadar.hr.


Osim Grada Zadra i Zadarske Županije, rad servisa Zeleni telefon podržan je od strane Hrvatske elektroprivrede d.d. na javnom natječaju za donacije 2016. godine u sklopu kojeg je odobren i financiran projekt „Zeleni telefon: Javi, pitaj, sudjeluj“ u iznosu od 5.000,00 kn. Provedba projekta sastojala se od organizacije tribine u Gradskoj knjižnici Zadar pod nazivom „Održavanje i korištenje zelenila u gradu Zadru“ te je tiskan kalendar kojim se obilježavaju ekološki datum tijekom godine. Kalendar je podijeljen građanima na sajmu „Dani sunca“ te je još uvijek dostupan u našem uredu (Špire Brusine 12). Dodajemo kako su na nacionalnoj razini, u sklopu projekta “Partnerstvo za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj“, poduzete mnoge aktivnosti koje su pridonijele osnaživanju kapaciteta članica Mreže Zelenih telefona, kao što su poboljšana suradnja sa nadležnim institucijama te pojačana komunikacija sa građanima putem savjeta, javnih rasprava i poticanja građana da uz našu suradnju samostalnije rješavaju okolišne probleme u svom okruženju. U sklopu projekta tiskana je publikacija „Možeš i ti“ (Samostalni i aktivni građani u zaštiti okoliša), koja je dostupna svima u uredu Udruge u ulici Špire Brusine 12, radnim danom od 10:00 do 13:00 h.
Tijekom 2016. za rad na Zelenom telefonu osposobljene su dvije osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Komentari