Otočni sabor ulazi u ESIN

Otočni sabor ulazi u ESIN

Foto: Toni Pajkin

ESIN je Federacija malih europskih otoka koju čini 9 europskih zemalja : Danska, Finska, Francuska, Irska, Škotska, Švedska, Estonija, Italija i Grčka. Bave se temama održivog razvoja otoka i poboljšanjem životnih uvjeta stanovnika malih otoka.

Vijeće Otočnog sabora predložit će Skupšini Otočnog sabora da podrži odluku da se Otočni sabor udruži u međunarodnu asocijaciju ESIN- Europian small islands federation. Riječ je o organizaciji Federacije malih europskih otoka koja okuplja zemlje čiji stanovnici žive daleko od kopna s ograničenim resursima i u uvjetima izlolacije. Cilj je orgabizacije je opstanak života na njima kroz organizirano djelovanje i rad u institucijama Europske unije. 

ESIN je jedna od krovnih europskih mreža za zagovaranje problematike malih/geografski izoliranih otoka osnovana 2001. godine kao mreža nacionalnih otočnih organizacija s ciljem da podigne svijest o izazovima razvoja s kojima se suočavaju mali europski naseljeni otoci.

Danas ESIN  čini 9 europskih zemalja : Danska, Finska, Francuska, Irska, Škotska, Švedska, Estonija, Italija i Grčka.

Mogućnost međuotočne suradnje na europskoj razini na temama održivog razvoja otoka i poboljšanja životnih uvjeta, uključujući zapošljivost i pridruženu socijalnu inkluziju, stanovnika malih otoka.

Hrvatski predstavnici već su kao posjetitelji imali prilike sudjelovati u radu ove organizacije u listopaduu Švedskoj ove godine.

Komentari