Natječaj za županijska sredstva u kulturi, prosvjeti, sportu

Natječaj za županijska sredstva u kulturi, prosvjeti, sportu

Foto/Toni Pajkin

Do kraja ovoga radnog tjedna 14. rujna traje natječaj za županijska sredstva u kulturi, prosvjeti, sportu i tehničkoj kulturi. Prijave projekata i programa mogu podnijeti ustanove, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te pravne i fizičke osobe

Uvjet je da se njihove aktivnosti odnose na javne potrebe od interesa za Županiju kao cjelinu.  Više možete saznati na mrežnim stranicama Zadarske županije.

 

Prijave projektnih/programskih aktivnosti mogu podnijeti ustanove, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te ostale pravne i fizičke osobe, ukoliko će se njihove projektne/programske aktivnosti odnositi na javne potrebe od interesa za Županiju kao cjelinu, u sljedećim prioritetnim područjima:

 

- područje kulture,

 

- područje športa,

 

- područje tehničke kulture i

 

- područje prosvjete.

 

Tekst javnog poziva sa svim potrebnim obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Zadarske županije :  https://www.zadarska-zupanija.hr/index.php/natjecaji-i-javna-nabava/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji  gdje su  opisani  uvjeti prijave, područja aktivnosti za prijavu projekata i programa, prijavna dokumentacija, rok, način i mjesto podnošenja prijava, procjena prijava, donošenje odluka te ugovaranje provedbi programskih/projektnih aktivnosti.

 

 

 

Rok za podnošenje prijava je od dana objave natječaja do 14. rujna (petak) 2018. godine

 

Komentari