Navodnjavanje?!

Navodnjavanje?!

Ministarstvo poljoprivrede produžilo rok za ishođenje vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje poljoprivrednih površina do 5 hektara do 30. lipnja 2014. godine

U Narodnim novinama broj 9/14 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata kojim je produžen rok za ishođenje vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje poljoprivrednih površina do 5 hektara. Radi velikog interesa poljoprivrednih proizvođača, predmetnim Pravilnikom rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole, produžen je do 30. lipnja 2014. godine.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanjem vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje poljoprivrednih površina do 5 hektara je sljedeća:

 1. Podaci o nazivu i sjedištu korisnika vodopravne dozvole
 2. Osnovni podaci o djelatnosti korisnika i lokaciji za koju se vodopravna dozvola izdaje
 3. Dokaz da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi zdenac
 4. Zemljopisna duljina i širina lokacije bunara
 5. Dubina bušenja bunara u metrima
 6. Način bušenja zdenca (kopani, bušeni)
 7. Promjer ugradnje u mm
 8. Statička razina podzemne vode (m.n.m)
 9. Podaci o ugrađenoj pumpi koji obuhvaćaju tip, snagu (kW) i kapacitet (l/s)
 10. Maksimalna količina crpljenja u eksploataciji (l/s)
 11. Maksimalna godišnja potreba za vodom (m3/godišnje) i
 12. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi (70 kn državnih biljega)

 

Zahtjevi za izdavanje vodopravne dozvole podnose se nadležnim Vodnogospodarskim odjelima Hrvatskih voda, sa sjedištem na sljedećim adresama:

-         Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana

Vukovarska 35, p.p. 475

21001 Split

tel: 021/309-400

fax: 021/309-491

 

Komentari