Nova koncesija za uzgoj riblje mlađi

Nova koncesija za uzgoj riblje mlađi

Na kolegiju zadarskoga župana danas je uz ostalo i Nacrt prijedloga odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za prihvat i tranzit riblje mlađi (predrasta), kod rta Zaglavić, u uvali Mala Lamjana, u Općini Kali. Inicijativu je dao Cromaris.

Više prijedloga odluka na današnjem kolegiju odnosi se na koncesioniranje pomorskog dobra. Izdvajamo jedinu koja se odnosi na uzgoj riblje mlađi: 

 

Dana 26. rujna 2012. godine Upravni odjel za more i turizam Zadarske županije zaprimio je pismo inicijative trgovačkog društva Cromaris d.d., Zadar, za pokretanje postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje za prihvat i tranzit riblje mlađi (predrasta), kod rta Zaglavić, u uvali Mala Lamjana, Općina Kali, ukupnog godišnjeg kapaciteta do 99 t godišnje. 

Usklađenost predmetne inicijative s prostorno planskom dokumentacijom utvrđena je Lokacijskom dozvolom.

Koncesijom se stječe pravo zaprimanja i prilagođavanja riblje mlađi za intezivan uzgoj i postavljanja kaveza za prihvat i tranzit riblje mlađi. U koncesiju se daje površina od ukupno 4800 m2 akvatorija odnosno morskog prostora.

Po dodjeli koncesije, stalni dio koncesijske naknade će iznositi minimalno 4.800,00 kuna od čega je 1/3 prihod Proračuna Zadarske županije - navodi se u službenim materijalima kolegija. 

Komentari