Nova regulacija prometa na Relji

Nova regulacija prometa na Relji Nova regulacija prometa na Relji

Zbog novog projektnog rješenja rekonstrukcije državne ceste D407 i Ulice Nikole Šubića Zrinskog, na kojoj je planirani dovršetak radova i puštanje u promet 11. lipnja, izmijenit će se regulacija prometa u Ulici kralja Stjepana Držislava.

Kretanje vozila preusmjerit će se u suprotnom pravcu, puštanjem u promet državne ceste u Ulicu kralja Stjepana Držislava u koju će se ulaziti iz Ulice Nikole Šubića Zrinskog, a izlaziti kod pumpe u Jazinama na Ulicu Marka Marulića.  

 

 

Komentari