Nove brošure Turističke zajednice Zadarske županije

Nove brošure Turističke zajednice Zadarske županije

Turistička zajednica Zadarske županije promotivne aktivnosti u 2017. godini započinje predstavljajući turističku ponudu na inozemnim turističkim sajmovima diljem Europe i putem sustava turističkih zajednica i to pomoću novih atraktivnihpromotivnih materijala.

Osnovu promotivnih materijala čini opća brošura Regija Zadar, okosnica prezentacije cjelokupne ponude Zadarske županije, koja predstavlja svojevrstan vodič za snalaženje po županiji kao turističkoj destinaciji.

Iz tiska su izašle i dodatne brošure koje prate aktivnosti i projekte usmjerene na proizvode posebnih interesa, labelling te doživljajni turizam i to:

Kamping – brošura koja kampistima predstavlja sve mogućnosti Zadarske regije, jedne od poželjnijih kamping destinacija u Hrvatskoj, te nudi izbor od najmanjeg do najvećeg kampa u gotovo svim destinacijama na području Zadarske županije.   

Aktivni odmor –  ljubiteljima aktivnog odmora predstavlja brojne mogućnosti za takvu vrstu odmora u Zadarskoj županiji, a sadrži opise odredišta, prijedloge aktivnosti kao i popis važnijih događanja. 

Welcome – brošura je koja prezentira privatni smještaj i to obiteljski smještaj kod domaćina, članova kluba kvalitete "Welcome", projekta označavanja kvalitete obiteljskog smještaja Turističke zajednice Zadarske županije. 

Experience Zadar Region - turistička brošura s programima turističkih agencija, tzv. destinacijskih menadžment kompanija (DMK) Zadarske županije, izrađena u cilju stvaranja destinacije doživljajnih putovanja, a u kojima se nude jedinstvena iskustvaprilagođena raznovrsnim interesima turista.    

Zadar Bike Magic – info letak za promidžbu ciklo-turističkog proizvoda Zadarske županije i sukladne web stranice, a kojina terenu nadopunjuje knjižica s detaljnim informacijama i kartama namijenjenimbiciklistima za navigaciju, odabir rute i planiranje vožnje.

Uskoro će sve brošure biti dostupne i na web stranici Turističke zajednice Zadarske županije, www.zadar.hr, kao i na internetskoj platformi issuu.com. Turistička zajednica Zadarske županije također u skorije vrijeme planira izradu nautičkog prospekta.

 

Komentari