Novo ruho Petrčanske rive

Novo ruho      Petrčanske rive Novo ruho      Petrčanske rive

Nakon prvog dijela prve faze rekonstrukcije obalnog zida u Petrčanima, nastavlja se i drugi dio. Projekt se provodi sa Županijskom lučkom upravom. Ukupni projicirani iznos radova na tom dijelu projekta iznosi 9.550.000,00 kuna. Projektom je predviđena izgradnja šetnice i mula.

Radovi na novom mulu i na šetnici trebali bi biti gotovi do iduće turističke sezone. Time bi se završila I faza rekonstrukcije obalnog dijela u Petrčanima. Postoji projektna dokumentacija za drugu i treću fazu, no za početak radova trebat će čekati da se osigura novac.  

pročelnik Darko Kasap

Komentari