O korupciji u visokom obrazovanju

O korupciji u visokom obrazovanju

Istraživanje provedeno među 5000 studenata provela je Anti-korupcijska studentska mreža jugoistočne Europe. U Hrvatskoj su se o tome izjašnjavali studenati Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Zadru, a rezultati će biti predstavljeni u 13 sati u Gradskoj knjižnici u Zadru.

Anti-korupcijska studentska mreža jugoistočne Europe predstavit će rezultate međunarodnog istraživanja o korupciji u visokom obrazovanju. Uz predstavljače istraživanje je provela udruga Monitor Statistica iz Zagreba, a  projekt je financiralo Otvoreno društvo. 
 
Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 5000 studenata.Istražena su znanja o korupciji, iskustvo u koruptivnim djelima, poput prepisivanja, mita, nepotizma te koliko su studenti osviješteni o problemu korupcije u visokom obrazovanju. U Hrvatskoj je istraživanje provedeno na uzorku studenata Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišta u Zadru.
 
Problem korupcije u visokom obrazovanju je aktualan u Hrvatskoj. Posljednjih mjeseci opterećen je i nizom problema kao što su nove Vladine odredbe o znanstvenom napredovanju, najave HKO-a o revidiranju bolonjskog procesa i studijskih programa. 
 
Na konferenciji će govoriti članovi udruga koji su sudjelovali u istraživanju.

Komentari