O ljubavi kao zaštitnom faktoru koji određuje kako ćemo se nositi s traumom

O ljubavi kao zaštitnom faktoru koji određuje kako ćemo se nositi s traumom

foto: A. Perica / HRT centar Zadar

O važnosti ljubavi i podrške u teškim životnim situacijama te kako ljubav djeluje u takvim stresnim situacijama predavanje je sinoć u Zadru održala dr. Gordana Buljan Flander.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih stručnjakinja iz područja psihologije, u Zadru je gostovala na poziv Hrvatske udruge leukemija i limfomi, podružnice Zadar. Govoreći o ljubavi kao zaštitnom faktoru koji određuje kako ćemo se nositi sa stresom i traumom, dr. Buljan Flander istaknula je važnost privrženosti roditelja i djece.

       Jesu li nam roditelji bili emocionalno bliski, emocionalno dostupni u ranom djetinjstvu, jesu li odgovarali na naše potrebe i na naše signale? Ukoliko jesu onda smo dobili sliku o sebi - ja sam vrijedna roditeljske ljubavi i pažnje a svijet će biti tu za mene kad ga budem trebala. Ukoliko nisu roditelji reagirali na naše signale i potrebe mi stječemo sliku o sebi – ja nisam vrijedna roditeljske ljubavi i pažnje, mora da sa mnom nešto nije u redu i svijet nije sigurno mjesto.

       Kasnije taj oblik privrženosti se prenosi na sve kasnije odnose, i na odnose s vršnjacima, odnose u partnerskim vezama, na odnose prema vlastitoj djeci i onakvu vrstu privrženosti kakvu smo imali prema vlastitim roditeljima u 70 posto slučajeva prenosimo na našu vlastitu djecu i djeca na svoju djecu. I zato zapravo te prve tri su najvažnije jer nam taj odnos s roditeljima bude ili protektivni faktor u nošenju sa stresom ili rizični faktor. Ali, ako smo imali rizične faktore u roditeljskom načinu na koji su nam prižali ljubav kasnije se svejedno to može promijeniti korektivnim emocionalnim iskustvom od strane bliskih ljudi - kazala je uz ostalo dr. Buljan Flander.

dr. Gordana Buljan Flander - insert iz razgovora

Komentari