Obavijest maslinarima! - Maslinina muha napada

Obavijest maslinarima! - Maslinina muha napada

Upozoravamo maslinare s područja cijele županije, kako se značajnijim padom temperature zraka i povećom količinom oborina posvuda, očekuje let maslinine muhe najvišega intenziteta, pa samim time i vrlo jak napad, te moguće poveće ekonomske štete, upozoravaju iz Poljoprivredne savjetodavne službe.

Stoga i nadalje upućujemo na redovite obilaske maslinika, te uzorkovanje i pregled plodova (100 plodova slučajnim odabirom).

Ako se utvrdi više od 5% aktivnih uboda (jaja + ličinke), tada preporučujemo organiziranu primjenu tzv. „preventivne metode“  uporabom zatrovanih mamaca

(pripravak  SUCCESS  BAIT  ili  DIMETOAT+ BUMINAL  ili ECO TRAP vrećice).

Ova se metoda provodi uvijek organizirano na nekom području (više maslinara zajedno).

Ako se pregledom plodova utvrdi veći postotak aktivne zaraze (veći od 10%), tada je opravdana tzv. „kurativna metoda“, odnosno tretman maslinika širom ili kompletne krošnje s jednim od dozvoljenih insekticida:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER)

Dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40)

Fosmet (IMIDAN 50 WG).

Isto tako, padom temperature i povećom količinom oborina stvaraju se uvjeti za pojavu i širenje uzročnika bolesti paunovo oko (Spilocea oleagina). Stoga, svima koji to nisu učinili ranije preporučujemo provedbu zaštitnih mjera s jednim od dozvoljenih pripravaka s kraćom karencom: NEORAM WG ili  STROBY WG ili  DIFCOR.

Nadalje, promjenom vremena su nažalost neka područja (Paljuv, Novigrad…) stradala zbog grada (tuče), pa je zbog stresa koje biljke proživljavaju moguć razvoj raka masline. Stoga preporučujemo tretman s bakrenim sredstvom s najkraćom karencom – NEORAM WG.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Komentari