Obiteljski smještaj šansa za domaće proizvođače

Obiteljski smještaj šansa za domaće proizvođače Obiteljski smještaj šansa za domaće proizvođače

Hrvatska je među top 5 najtraženijih destinacija u Europi što se tiče obiteljskog turizma, te taj sektor predstavlja ogroman potencijal za plasman hrvatskih proizvoda. HGK stoga predlaže povoljno kreditiranje obiteljskog smještaja za one koji koriste najmanje 50 % domaćih proizvoda i usluga.

Jedan od najposjećenijih turističkih skupova u Hrvatskoj, Forum obiteljskog smještaja ove će se godine održati od 15. do 17. studenoga u Zadru. Posebnost je što će se u sklopu Foruma ove godine održati i akcija Kupujmo hrvatsko na kojoj će nastupiti preko 100 izlagača najavila je danas direktorica Sektora za turizam HGK Leila Krešić-Jurić.

Dakle to je akcija koju je HGK od prošle godine specijalizirala za turističku djelatnost, a sad će biti dodatno specijalizirana, usmjerena prema mikropoduzetništvu.

Hrvatska je među top 5 najtraženijih destinacija u Europi što se tiče obiteljskog turizma, te taj sektor predstavlja ogroman potencijal za plasman hrvatskih proizvoda, kazao je predsjednik Zajednice obiteljskog turizma  Hrvatske gospodarske komore Nedo Pinezić.

Dakle obiteljski smještaj, kada se uzme kao mikropoduzetništvo u svimoblicima registracije raspolaže sa više od 50 % smještajnih kapaciteta, gotovo 60 na razini Hrvatske i čini okosnicu  zapravo turističkog uspjeha RH jer su stope rasta u ovom segmentu dvoznamenkaste.

HGK upravo stoga želi potaknuti korištenje domaćih proizvoda povoljnim kreditima iznajmljivačima

Tu je komora učinila odlučan korak prema Ministarstvu turizma, prema HBOR-u da se spoje uvjeti povoljnog kreditiranja obiteljskog smještaja u smislu razvoja kvalitete, sa uvjetom korištenja domaćih proizvoda i uskuga u opremanju. I naš je prijedlog da ono domaćinstvo koje bude koristilo minimalno 50 % proizvoda i usluga iz Hrvatske u opremanju domaćinstva, može koristiti povoljne kredite  HBOR-a i poslovnih banaka do maksimalno 2 % kamata, a da isto tako domaćinstvo dobije i oznaku kvalitete izvorno hrvatsko domaćinstvo.  

Takvim umrežavanjem napokon bi se ostvarili ciljevi na kojima Hrvatska gospodarska komora , njezin Sektor za turizam te Zajednica obiteljskog turizma rade već 20 godina.   

Komentari