Obnovljeno otočno zdravstvo iz EU fondova

Obnovljeno otočno zdravstvo iz EU fondova

U povodu završetka dvogodišnjeg projekta poboljšanja pristupa primarne zaštite na otocima i udaljenim mjestima Županije danas je i službeno zatvoren taj projekt vrijedan skoro 2 milijuna kuna koji je financiran sredstvima Europskih fondova.

Na taj način 6 ambulanti dobilo je medicinsku dijagnostičku opremu a u ambulantama u Povljani i Žmanu renovirane su zgrade. Ovaj projekt samo je dio većeg plana obnavljanja zdravstvene infrasktrukture na zadarskom području.
Barem milijun kuna stajala je oprema za ambulante a voditeljica projekta Franka Krajnović ističe kako je riječ o vrlo kvalitetnoj obnovi u ustanovama zadarske županije:

"U Pagu imamo novi ginekološki ultrazvuk, potom stomatološku jedinicu a u ostalim ordinacijama opće obiteljske medicine nabavljeni su kvalitetni novi stetoskopi, oftalmoskopi".

Nekad je pitanje života i smrti na otoku bio nalik ruskom ruletu dok je danas priča sasvim drugačija dodaje Krajnović

" Mrežom hitne medicine imamo čak dvije ispostave a to su Ugljan i Pag dok prije 2011 je bilo tek 8 hitnih timova zdravstvene zaštite a danas 35 na terenu".

Nadaju se brzom brodskom prijevozom a u pomoć uskaču pomorska policija i lučka kapetanija ako se dogodi vrlo hitni slučaj koji mora u zadarsku bolnicu pa i dalje. Od 101 tima opće oobiteljske medicine 97 ih je popunjeno a na zadarskim otocima nema praznih mjesta dodaje voditeljica projekta. Na taj način rasteretit će se sekundarna razina zdravstva odnosno bolnice.
Što se tiče planova za 2019 tu nova zadarska poliklinika ubuduće će objediniti uz ostalo i službu Hitne pomoći ali ne samo to. Europskim fondovima plaćene su specijalizacije u Domu zdravlja za 2 pedijatra, jednog ginekologa te 6 liječnika opće medicine. Dnevne bolnice koje provodi zadarska opća bolnica projekt je vrijedan 50 milijuna kuna.

 

 

Komentari