Obrtnici traže jednaku zaštitu koju kod ovrhe imaju i ostali građani

Obrtnici traže jednaku zaštitu koju kod ovrhe imaju i ostali građani

Ovršni zakon već godinama obrtnike stavlja u neravnopravan položaj u usporedbi s ostalim fizičkim osobama, a prihvaćanjem prijedloga HOK-a obrtnicima bi se konačno omogućio ravnopravan radni status .

Amandmane na Ovršni zakon uputila je i Hrvatska obrtnička komora. Smatraju kako primanja obrtnika treba zaštititi jednako kao i plaće radnika.

Ovršni zakon već godinama obrtnike stavlja u neravnopravan položaj u usporedbi s ostalim fizičkim osobama, a prihvaćanjem prijedloga HOK-a obrtnicima bi se konačno omogućio ravnopravan radni status. U prijedlozima amandmana HOK traži da sredstva potrebna za uzdržavanje obrtnika i njegove obitelji budu zaštićena na jednak način kao što su zaštićene plaće radnika. Trenutno je zakonski omogućeno da se obrtnicima mogu ovršiti sva sredstva na računima (privatnim i poslovnim), čime se u pitanje dovodi egzistencija samog obrtnika, ali i članova njegove obitelji. Usvajanjem amandmana koji je HOK uputio nadležnim institucijama osiguralo bi se da se od ovrhe izuzima dio dohotka koji obrtnik ostvaruje u visini dvije trećine prosječne neto plaće, odnosno jedne polovine kod ovrhe za zakonsko uzdržavanje te jedne četvrtine kod ovrhe za uzdržavanje djeteta. Predsjednik Obrtničke komore Zadarske županije Stipe Knežević:

Da se i nama uzme u obzir da se ne skine sve što ima nego jedan dio, jedna trećina, a da ove dvije trećine ostanu za normalno funkcioniranje, da vi možete normalno platiti djelatnike i platiti sve svoje obveze u funkcioniranju toga obrta. 

Također, kroz amandmane se želi zaštititi obrtnikova nekretnina nužna za stanovanje, odnosno propisati jednaku razinu zaštite, kao i za ostale fizičke osobe.

prilog Božidara Kolege

Komentari