Od danas krenule izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

Od danas krenule izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

Davor Javorovic/PIXSELL

Danas stupaju na snagu izmjene Pravilnika o porezu na dohodak. Neoporezivi iznos dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj povisuje se sa 170 na 200 kuna, a uvodi se i pet novih neoporezivih primitaka koje će poslodavci moći isplatiti odnosno omogućiti svojim radnicima.

Među neoporezivim primicima su troškovi prehrane radnika - do 5.000 kuna na godinu kao paušalna naknada, ili do 12.000 kuna na godinu za troškove prehrane nastale za vrijeme radnog odnosa na temelju vjerodostojne isprave te uz uvjet da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinskim putem. Novi neoporezivi primitak je i naknada za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika, prema propisima ministarstva mjerodavnog za turizam, u iznosu do 2.500 kuna na godinu. 

Priznavat će se i troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca do visine stvarnih izdataka te naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika, prema računima ustanova predškolskog odgoja.

Komentari