Od plastičnog otpada izrađuju puzzle

Od plastičnog otpada izrađuju puzzle

U suradnji s Učeničkim domom Ivana Mažuranića iz Zagreba, „Eko-Zadar“ sutra poslijepodne od 14 sati organizira akciju čišćenja plaže ispod šetnice Karma u Arbanasima te prezentaciju strojeva za reciklažu plastike, odnosno projekt Precious Plastic Mažuranac.

 

Projekt „Precious Plastic“ počeo je Dave Hakkens još 2013. godine u Nizozemskoj. a prerastao je u globalnu zajednicu od preko 80 000 ljudi koji rade na rješavanju onečišćenja plastikom. Učenički Dom Ivana Mažuranića iz Zagreba uključio se u projekt u veljači 2019. godine s ciljem postavljanja novog sustava reciklaže plastike unutar jednog odgojno-obrazovnog sustava te s ciljem poticanja suradnji i osmišljavanja novih pristupa u rješavanju ovog globalnog problema.U vrijeme globalnih prosvjeda srednjoškolaca za klimu diljem svijeta, projekt nudi učenicima konkretnu lokalnu akciju - prikupljanje i sortiranje plastične ambalaž te prenamjena u uporabne i umjetničke predmete poručuju iz doma Mažuranić a rekla nam je Željka Jurlina iz udruge Eko:

"Ovo je super primjer kako možemo od platičnog otpada napraviti novi uporabni predmet. Tako su u domu Mažuranac od otpada napravili plastične puzzle."

.
Šetnica Karma srećom i nema toliko plastike kao što je ima na plažama koje se nalaze prema otvorenom moru. Strojevi koji će u srijedu poslijpodne ugledati svjetlo dana moći će nabaviti društva, škole, Županija jer uklanjati plastiku nije tako lagan posao - poručuje Jurlina.

" Mnogi ljudi misle da su učinili sve jer su odvojili plastiku ali to nije istina jer se manji dio plastike reciklira i na lokalnoj i globalnoj razini."

Prije se govorilo - misli globalno djeluj lokalno. U današnje vrijeme vrijedi geslo - djeluj lokalno jer djeluješ globalno.

 

Komentari