Održana e-sjednica Županijske skupštine. Odbijeni prijedlozi oporbe

Održana e-sjednica Županijske skupštine. Odbijeni prijedlozi oporbe

izvor: Zadarska županija

Danas je održana 17. izvanredna sjednica Županijske skupštine Zadarske županije koja je po prvi put organizirana kao elektronska zbog izvanredne situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa COVID-19 .

Na sjednici je elektronskim putem sudjelovalo 40 vijećnica i vijećnika koji su putem e-mail korespondencije raspravili i glasovali o tri točke dnevnog reda. Većinom glasova donesena je Odluka o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Zadarske županije u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa.

Odlukom su  utvrđene  mjere kojima se ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja planiranih u Proračunu Zadarske županije za 2020. godinu i financijskim planovima proračunskih korisnika i ostalih korisnika proračuna kojima se sredstva za poslovanje osiguravaju u proračunu, te će biti poduzete mjere kojima će se smanjiti rashodi. Mjere su izravne i neizravne.

Izravne se odnose na pomoć poduzetnicima, gospodarstvenicima i poljoprivrednim gospodarstvima na način oslobađanja i smanjenja plaćanja koncesija na pomorskom dobru za 2020. godinu davatelj kojih je Zadarska županija, kao i naknada za navodnjavanje za 2020. godinu. Ukupni fiskalni učinak ove mjere je preko šest milijuna kuna.

Nadalje, ovom odlukom usvojen je set mjera smanjenjem i obustavom pojedinih vrsta rashoda iz svih izvora financiranja, osim izvora pomoći i prihoda za posebne namjene, kako kod županije kao jedinici regionalne samouprave tako i kod svih njenih proračunskih/izvanproračunskih i ostalih korisnika. Sve to  kako bi se postigle uštede na onim rashodima koji nisu nužni niti neodgodivi, a sve u svrhu rješavanja neplaniranih i neodgodivih potreba prvenstveno javnih ustanova u zdravstvu Zadarske županije.

Mjerama Vlade RH o odgodi i smanjenju javnih davanja te mjerama Stožera civilne zaštite o zabrani obavljanja djelatnosti očekuje se smanjenje prihodovne strane proračuna Zadarske županije za najmanje deset milijuna kuna poreznih prihoda, te za oko četiri milijuna kuna raznih naknada što ukupno čini 14 milijuna kuna, odnosno preko deset posto izvornih proračunskih prihoda, a što je neizravna mjera pomoći proračuna Zadarske županije poduzetnicima s našeg područja.

Paket mjera koji se predlaže ovom Odlukom obuhvaća sljedeće mjere:

- ograničenje korištenja sredstava, osim sredstava koja su neophodna za obavljanje osnovnih poslova i funkcija

- djelomično oslobađanje obveze plaćanja naknade za koncesije na pomorskom dobru za 2020. godinu

- oslobađanje obveze plaćanja naknade za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu

- obustava plaćanja sredstava odobrenih programima javnih potreba u prosvjeti, športu, kulturi i tehničkoj kulturi, te sredstava za provođenje određenih aktivnosti muzejske i kazališne djelatnosti, osim sredstava koja se odnose na ispunjavanje obveza iz radnog odnosa

- obustava isplate sredstava udrugama za programe i projekte iz područja promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašističke borbe, promicanje vrijednosti građanskih inicijativa, Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, osim sredstava koja se odnose na ispunjavanje obveza iz radnog odnosa

- obustava isplate dijela sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zadarske županije za 2020. godinu

- obustava/ograničavanje isplate sredstava namijenjenih za događanja i organiziranje raznih obljetnica i manifestacija

- obustava isplate potpora planiranih za događanja u turizmu za 2020. godinu

- odgoda provođenja postupka dodjele javnih priznanja Zadarske županije u 2020. godini

Na prijedlog svih Klubova vijećnika i vijećnica Županijske skupštine, jednoglasno je donesena Odluka o obustavi isplate  naknade vijećnicima za mjesec travanj ove godine, a sredstva u iznosu od 88 tisuća kuna preraspodijelit će se kao donacija Općoj bolnici Zadar za kupnju potrebne zaštitne opreme, a sve u cilju efikasnije borbe protiv epidemije koronavirusa.

Na prijedlog župana Božidara Longina, većinom glasova donesena je Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika Zadarske županije kojom će osnovica za obračun plaće župana i zamjenika župana biti smanjena za deset posto.

Nisu prihvaćeni amandmani vijećnika Akcije Mladih Ante Rubeše:

1.         Iznimno zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID-19, a u cilju pomoći javnim ustanovama u zdravstvu Zadarske županije, donosi se privremena mjera smanjenja osnovice za obračun plaće Župana Božidara Longina Zadarske županije za 50%, u Odluci o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika Zadarske županije.

 2.         Iznimno zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID-19, a u cilju pomoći javnim ustanovama u zdravstvu Zadarske županije, donosi se privremena mjera ukidanja osnovice za obračun plaće oba zamjenika župana Zadarske županije u Odluci o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika Zadarske županije. Tako da oni postaju volonteri.

 3.         Iznimno zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID-19, a u cilju pomoći javnim ustanovama u zdravstvu Zadarske županije, donosi se privremena mjera smanjenja osnovice za obračun plaće pročelnika Zadarske Županije na minimalac propisan Zakonom o minimalnoj plaći kojeg je dana 06.11.2019. donijela Vlada RH. Minimalna BRUTO plaća za 2020. godinu iznosi 4.062,51 kn, dok bi to bilo NETO 3.250,01 kn.

Sjednica je započela u 10 sati i trajala je do 13 sati.

Komentari